Verdens kraftigste nettsted skal bekjempe fattigdom

Nettleverandøren Cisco og den globale Internett-tilbyderen Akamai går sammen om et nettsted som skal kunne håndtere 60 millioner hits i timen. NetAid.org skal disponeres av FNs utviklingsprogram og brukes til å bekjempe fattigdom.

Nettleverandøren Cisco og den globale Internett-tilbyderen Akamai går sammen om et nettsted som skal kunne håndtere 60 millioner hits i timen. NetAid.org skal disponeres av FNs utviklingsprogram og brukes til å bekjempe fattigdom.

NetAid.org skal lanseres 8. september. 60 millioner hits i timen er ti ganger den maksimale ytelsen til nettstedene som betjente de siste olympiske sommerlekene og fjorårets fotball-VM for menn.

Nettstedet skal videre kunne håndtere 125.000 samtidige multimediastrømmer. Ciscos samarbeidspartner KPMG får ansvaret for å bygge nettstedet, som skal fordeles på over 1.500 tjenere i minst 90 ulike steder. Akamai får ansvaret for den teknologiske driften. Akamai og Cisco står som offisielle sponsorer. Cisco har tatt på seg det økonomiske ansvaret.

Innholdet skal FNs utviklingsprogram (UNDP - United Nations Development Program) være ansvarlig for. Nettstedet skal tilby både informasjon og tjenester. De nitti stedene der tjenerne skal utplasseres, skal også bygges fungere som sentre der lokalbefolkningen låne Internett-terminaler og nytte det NetAid og andre ressurser tilbyr. Blant tjenestene det snakkes om på NetAid er hjelp til å spore opp avtakere for varer, kontakt med sosialt engasjerte grupper i andre land og så videre.

Overfor innbyggere i rike land skal NetAids funksjon være å inspirere til handling og gjøre det mulig å ta kontakt med aktive grupper i fattige land. Det skal mobilisere til ideer og prosjekter, samle inn penger, rekruttere ressurspersoner til innsats, og samle kunnskap og ekspertise på ulike felter.

UNDPs administrative leder Mark Malloch Brown sier han håper at NetAid kan bli et varig middel til å mobilisere folk som tidligere ikke har vært engasjert i kampen med den tiltakende fattigdommen i verden, og til å bygge nye virtuelle fellesskap.

En viktig del av virksomheten rundt nettstedet kan bli å lette opprettelsen av direkte kontakt, for eksempel mellom en lokal menighet i Norge og trosfeller i Congo. Opinionsdannende kampanjer, søk etter kunnskap og forum for praktisk demokrati i fattige land er andre funksjoner som nevnes.

De første ukene etter nettstedets lansering vil preges av forhåndsomtale for storstilte NetAid-konserter organisert samtidig 9. oktober på Wembley-stadion utenfor London, Giants Stadium utenfor New York og Folkeforbundspalasset i Genève.

Disse konsertene organiseres av den amerikanske sangeren og skuespilleren Harry Belafonte som i dag er en av lederne for UNDPs fattigdomskomité, sammen med folk som Harvey Goldsmith - kjent fra "Live Aid" i 1985 - og Don Mischer - kjent fra en rekke storslagne veldedighetsarrangementer.

Disse artistene skal delta på konsertene: Bush, The Corrs, Counting Crows, Celine Dion, Eurythmics, Jewel Wyclef Jean med Bono, Michael Kamen og hans orkester, George Michael, Jimmy Page, Pete Townshend og Robbie Williams.

Konsertene skal kringkastes internasjonalt på radio og TV - og på NetAid.org. I London og New York skal det selges til sammen 110.000 billetter. Arrangementet i Genève er lukket. Billettinntektene fordeles på flyktninger i Kosovo og ulike problemområder i Afrika. Under konsertene vil publikum, lyttere og seere oppfordres til å prøve ut ulike tjenester på NetAid.org.

Bakgrunnen for tiltakene er erkjennelsen av at informasjonsteknologien hittil har fungert til å skjerpe det økende gapet mellom fattig og rik. Over en milliard mennesker lever i ekstrem nød, og den enorme utfordringen dette faktum utgjør, tones kraftig ned i verdensbildet som preger innbyggerne i rike land.

Til toppen