Verdens mest avanserte fulltjenestenett bygges i Norge

Telenor og Cisco går sammen om et pilotprosjekt i verdensformat: Ett nettverk der alle tjenester - data, tale og video - leveres til både fast og mobil aksess.

Telenor og Cisco går sammen om et pilotprosjekt i verdensformat: Ett nettverk der alle tjenester - data, tale og video - leveres til både fast og mobil aksess.

Ingen av partene vil si noe om timeplan eller finansiell ramme for prosjektet. Det eneste pressetalsmann Dag Melgaard i Telenor kan bekrefte, er at pilotprosjektet vil presenteres på telemessen til Den internasjonale teleunionen (ITU), Telecom 99, i Genève i begynnelsen av oktober. Prosjektet er norsk, og går uavhengig av fusjonsprosessen mellom Telenor og Telia.

Å samle alle tjenester i ett felles nettverk er en moteriktig visjon. Forkortelsen er FSN - full services nettwork - og gjengis ofte på norsk som "full servicenett". Det er en teknologisk kjensgjerning at det er mulig å tilby alle slags tjenester under internettprotokollen (IP), og det er samtidig en økonomisk kjensgjerning at det er langt rimeligere å drifte ørten tjenester fra ett nett, enn å bygge ett nett for hver tjeneste.

- Vi har ikke råd til å la være, sier ansvarlig for teknologiutviklingen i Telenor, Ole Petter Håkonsen. - Skal vi holde oss i verdenstoppen, og opprettholde Norges status som ledende teleland, kan vi ikke satse på noe annet enn en overgang til ett felles nett for all slags tjener og begge former for aksess, altså både fast og mobil. Det blir for dyrt å bygge ut mange nett og satse på innviklede opplegg for å spre forskjellige tjenester på ulike nett.

Han legger til at FSN betyr rimeligere eksisterende tjenester, og ser for seg en flom av nye tjenester.

For Cisco er det planlagte pilotprosjektet i Norge en anledning til å vise verden at tjenesteintegrasjon og tjenestekvalitet håndteres av deres maskin- og programvare.

- Det er ikke lenger nettilgang, men produktivitetsfremmende applikasjoner som utgjør tjenesten. Etter hvert vil betalingen legges om til å gjelde applikasjon, ikke tiden på nettet. Fra vår side er målet med dette pilotprosjektet å legge grunnlaget for et stort nasjonalt nettverk som forener det vi har i dag med det som kommer. Ett nettverk betyr ett styringssystem og én trafikkregulator. Det er et miljø der nye tjenester kan prøves ut og tilbys raskt, sier Ciscos ansvarlige for Europa, Midt-Østen og Asia, Theo Wegbrans.

Håkonsen understreker det siste momentet. Å legge ut en ny tjeneste i dag, krever omprogrammering av hundrevis av telefonsentraler. Det må foregå på stedet, og tar opptil et år. I et FSN blir det snakk om å bruke nettverket selv til å fordele og installere nye applikasjoner.

Men hvorfor har Cisco valgt Norge?

- Norge er stort nok til å kjøre et realistisk prosjekt, og krevende nok til at prosjektet blir utsatt for reelle utfordringer, sier Wegbrans. - Her kan vi gjennomføre pionerarbeid som andre vil prøve å lære av.

Og hvorfor har Telenor valgt Cisco?

- Fordi Cisco overbeviste oss om at de har det beste konseptet, sier Håkonsen. Han nekter å kommentere hvorfor konkurrerende leverandører ikke nådde fram.

Partene er enige om at de to hovedutfordringene blir å gjøre nettverket tilstrekkelig skalerbart, og samtidig sikre tjenestekvalitet. I et FSN bygges tjenestekvalitet inn i det regelbaserte styringssystemet.

- Dette er overmåtelig viktig, sier Wegbrans. - Du kan ikke risikere at telefonsamtalen din brytes fordi en eller annen ser på en film.

Ingen av partene kjenner til liknende prosjekter i andre land.

- Det enestående med dette prosjektet, er at det omfatter både mobil og fast aksess, understreker Håkonsen.

Til toppen