Verdens mest upopulære mann?

Du vet du begynner å bli upopulær når Yahoo! har en egen kategori for websider som mobber deg! - Så tar Bill Gates snart hintet? Spør HjemmeNetts Nina Furu i dagens stjernestreif.

"

Bill Gates har selvfølgelig lenge vært upopulær i fagkretser. Siden jeg ikke er noen programmerer selv, tok det meg en stund å skjønne hvorfor. Men etter hvert har jeg utviklet en teori: Programmerere og systemteknikere er faktisk kreative folk, på linje med skribenter, fotografer og tegnere. Som oss vil de gjerne være stolte av den jobben de gjør, og de vil gjerne levere den beste mulige løsningen på en gitt oppgave.

Med Microsoft-produkter og på MS-plattform er kanskje den beste løsningen i en del tilfeller ganske dårlig. I hvert fall dårligere enn den muligens kunne ha vært, på andre plattformer, med andre verktøy.

Siden jeg som kunde ikke selv har teknisk innsikt til å se alternativscenariet - hvordan problemstillingen kunne vært løst enklere, mer elegant, med færre bugs og mindre bloatware - nøyer jeg meg selvfølgelig med det jeg får. Men for dem som faktisk kan se denne muligheten for seg, må det hele fortone seg svært så frustrerende.

Og hvis denne teorien er riktig, må faktisk det å be en programmerer om å lage en NT-løsning føles omtrent som det ville føles for meg hvis noen ga meg en PC uten E og R i tastaturet og så forlangte at jeg skulle skrive den definitive samtidsroman.

Wow! Ikke rart det blir bitterhet av slikt!

Og bitterhet blir det, for ikke å si rent hat. Heldigvis gir det seg ofte utslag i humor, selv om undertonen kan være temmelig svart.

Jeg har valgt ut et skikkelig gjennomarbeidet Anti-Bill nettsted til å eksemplifisere denne bølgen; The Secret Diary of Bill Gates. (Du finner pekeren under "Relaterte nettsteder i spalten til høyre). Denne siten er faktisk så gjennomarbeidet at den nylig er utgitt som bok - til mye munterhet og skadefro humring for langt flere enn programmerere og andre fagfolk.

For anti-trust rettssaken mot Microsoft signaliserer antagelig at Bill Gates er i ferd med å slippe opp for goodwill, også i ikke-tekniske kretser. Så det skal bli svært så interessant å se hvordan denne kampen vil spille seg ut - i rettssalen, i IT-bransjen og i butikkene. I bunn og grunn er det kanskje et spørsmål om det er markedskreftene eller fagkompetansen som vil gå av med seieren.

Uansett vil nok utfallet påvirke hva du og jeg sitter og knaster på om et par år. La oss bare håpe at vi får et fullt tastatur å jobbe med.

"

Til toppen