Verdens minste lagringsprodukt

SanDisk har sammen med Siemens utviklet et nytt minnekort for uttagbar lagring mobile enheter som mobiltelefoner og personsøkere.

MultiMediaCard (MMC), som kortet heter, er - ifølge selskapene - verdens minste lagringsprodukt bestående av halvledere.

Ideen om MMC ble ifølge Newsbytes opprinnelig unnfanget ved Siemens, som forestilte seg kortet som en utvidelse av selskapet serie av smartkort og halvleder-sikkerhetsprodukter. MMC er betydelig mindre enn et konvensjonelt smartkort - 32 mm høyt, 24 mm bredt og 1.4 mm tykt. Det veier mindre enn to gram. Et syvpunkts seriellgrensesnitt dekker den ene kanten av kortet.

Takket være kortets begrensede størrelse og relative tykkelse, er kortet solid og vanskelig å bøye, i motsetning til ordinære smartkort. Grensesnittprotokollen for systemet tillater en skrivehastighet på 200 kb/s og en lesehastighet på 2 Mb/s.

MMC vil først komme i størrelser på 2, 4, 8 og 10 MB, og ventes kommersielt tilgjengelig i andre kvartal 1998. Utgaver med høyere lagringskapasitet er allerede under utvikling og vil sannsynligvis bli tilgjengelige i 1999.

Det vil være to forskjellige utgaver av kortet. En med gjenskrivbart minne (RAM) og en med fast minne som kun er lesbart (ROM). Siemens vil i begynnelsen produsere ROM-utgavene, og SanDisk vil ha ansvaret for produksjonen av Flash-RAM utgavene. Siemens forteller at en ROM-utgave med 32 MB vil bli tilgjengelig innen ett år og selskapet planlegger en 256 MB utgave i år 2001.

Til Newbytes forteller SanDisks markedssjef, Nelson Chan, at man ser for seg en rekke bruksområder.

- Kortene er ideelle til bruk sammen med telefoner, faksmaskiner og personsøkere. For eksempel kan man forestille seg at telefonkatalogen i en smart telefon kan lagres i en MMC, sier Chan.

Chan forklarer at kortene kan brukes som personlige kort som tas ut når brukeren skifter telefon. Men et firma kan også bruke kortene for eksempel til å distribuere firmaets telefonliste til all de ansatte.

- Videre kan kortene brukes til å lagre voice-mail, e-post, fakser, Internett-filer og programvare. De kan også brukes av produsenter eller tjenesteoperatører til å distribuere oppgraderinger til telefonens funksjoner, forteller han videre.

Mange av bruksområdene for kortene vil være nye. Størstedelen av dagens mobiltelefoner har mindre enn en halv megabyte med fast minne, noe som umuliggjør slike nye bruksområder. MMC kommer akkurat på det tidspunkt hvor man antar at markedet for smarte telefoner vil ta av. Ifølge Newsbytes er salget av smarte telefoner beregnet til å bli 300.000 enheter i 1997, mens det vil øke til 6.9 millioner enheter globalt i 1999.

En rekke ledene produsenter av mobilt kommunikasjonsutstyr har meldt sin støtte til systemet. Dette inkluderer blant annet Nokia og Ericsson.

Til toppen