Verdens raskeste computer

Cray Research, datterselskap av Silicon Graphics, har skrevet under en kontrakt på 0.5 milloner med U.S Energy Department om levering av verdens raskeste datamaskin. Den nye datamaskinen skal brukes til simulering av atomsprengningner ved Los Alamos forskningslabratorium.

Cray Research, datterselskap av Silicon Graphics, har skrevet under en kontrakt på 0.5 milloner med U.S Energy Department om levering av verdens raskeste datamaskin. Den nye datamaskinen skal brukes til simulering av atomsprengningner ved Los Alamos forskningslabratorium.

Kontrakten er en del av et initiativ for simulering av atomsprengninger som vil strekke seg over flere år, og er et viktig ledd i supermaktenes nedrustning av kjernevåpen. Prosjekter har en ramme på én milliard dollar.

Det nye supercomputer-systemet vil ha en toppytelse på fire terraflops og blir dermed verdens raskeste datasystem til dags dato.

I første rekke vil det bli levert et system med 256 prosessorer som skal installeres på Los Alamos i løpet av desember 1996. Ved utgangen av 1997 vil systemet være utbygd til hele 3,072 prosessorer.

Til toppen