Verdens største mobilselskap til verdens største marked

Verdens største mobilselskap, britiske Vodafone, betaler 22 milliarder kroner for en aksjepost på to prosent i China Mobile. Selskapet med konsernsjef Chris Gent i spissen, gjør seg nå klart til Kinas inntreden som medlem av Verdens handelsorganisasjon.

Verdens største mobilselskap, britiske Vodafone, betaler 22 milliarder kroner for en aksjepost på to prosent i China Mobile. Selskapet med konsernsjef Chris Gent i spissen, gjør seg nå klart til Kinas inntreden som medlem av Verdens handelsorganisasjon.

Britiske Vodafone er med sine 66 millioner mobilkunder verdens største mobilselskap. I hjemmemarkedet Storbritannia har selskapet alene 10,2 millioner kunder, og en knapp million finnes også i Sverige hos Europolitan som selskapet kontrollerer. I selskapets europeiske portefølje ligger selskap med tilsammen 38 millioner kunder, mens resten av kundemassen finnes i andre verdensdeler, med hovedvekt i USA. I Europa er selskapet representert i alle de store mobilmarkedene.

Nå ser Vodafone på verdens største mobilmarked, i alle fall målt etter potensial. Kina står klar til å bli medlem i Verdens handelsorganisasjon (WTO), noe som umiddelbart vil åpne for at utenlandske selskap kan kjøpe opptil 25 prosent av aksjene i kinesiske telekomselskap, noe en ikke har kunnet gjøre til nå.

Vodafone starter med en liten aksjepost til beskjedne 22 milliarder kroner i China Mobiles morselskap som er notert på Hong Kong-børsen.

Nå vil Vodafone ha en større del av det kinesiske markedet og har på veien trolig utkonkurrert AT&T, Deutsche Telekom og japanske NTT DoCoMo som alle har forsøkt å etablere seg i Kina i samarbeid med China Mobile.

China Mobiles mobilnett dekker nå over halvparten av den kinesiske befokningen på 1,2 milliarder. Vodafones konsernsjef, Chris Gent, mener selskapet er en langsiktig partner for det kinesiske selskapet og ser for seg samarbeid på flere områder, inkludert felles oppkjøp og satsinger.

Til toppen