Verdien av Opticoms teknologi krymper stadig

Trekker man fra verdien av Fast-aksjene, blir Opticom stadig mindre verdt.

Trekker man fra verdien av Fast-aksjene, blir Opticom stadig mindre verdt.

Trader-aksjen Opticom har en svært lav verdi om man trekker fra selskapets eierandel i Fast. Opticom uten Fast-andelen har en verdi på kun 50 millioner kroner.

Opticom prises i dag til 737 millioner kroner. Men det sier lite om den reelle verdien av kjernevirksomheten i selskapet.

    Les også:

Opticom kan deles i tre: eierandelen på 30 prosent i Fast, Opticoms egen polymersatsing, samt Thin Film-samarbeidet med Intel. (Intel-avtalen er over, men selskapet kan få lisensinntekter fra Intel senere).

Markedsverdien til Fast er 2,289 milliarder kroner. Det gir Opticoms eierandel i Fast en verdi på 687 millioner kroner.

Regnestykke:
Opticoms verdi, eksklusiv Fast-andel:

Opticoms markedsverdi: 737 millioner kroner

- aksjeandelen i Fast: 687 millioner kroner

= 50 millioner kroner.

Den reelle prisen på Opticoms kjernevirksomhet er dermed 50 millioner kroner. Det til tross for at det er skutt inn til sammen mellom 250 og 300 millioner kroner i Opticoms forskningsvirksomhet.

Det er analysehuset Orion som tidligere har påpekt at Intels og Opticoms samarbeid i Thin Film har lagt inn 100 millioner kroner til forskning og utvikling av produktene. I tillegg er det aktivert en forskningsportefølje på 150 millioner kroner. Totalt dreier det seg trolig om 250 til 300 millioner kroner som er skutt inn i Opticoms forskningsaktivitet.

Til toppen