Verdikonservative synger ut mot Linux

Den verdikonservative amerikanske Alexis de Tocqueville Institution advarer at Linux kan undergrave USAs sikkerhet.

Den verdikonservative amerikanske Alexis de Tocqueville Institution advarer at Linux kan undergrave USAs sikkerhet.

I en pressemelding varsler Alexis de Tocqueville Institution, en uavhengig og ikke-kommersiell institusjon etablert i Washington DC i 1988, at de vil offentliggjøre en rapport om hvilke følger det vil få for USAs sikkerhet dersom viktige samfunnsinstitusjoner skulle finne på å basere sine IT-systemer på Linux og åpenkildekode. Rapporten, Opening the Open Source Debate, vil gjøres tilgjengelig fra neste uke.

Ifølge pressemeldingen, har AdTI sett på konsekvenser av et scenario der blant andre USAs forsvarsdepartement og de offentlige luftfartsmyndighetene går over til Linux og åpen kildekode. AdTI mener det i så fall vil bli enklere for terrorister og kybersoldater å ødelegge for elektronisk handel, luftfarten og følsomme overvåkningssystemer. Hovedforklaringen er at siden kildekoden er tilgjengelig i åpen kildekodesystemer, er det enklere for utenforstående å få innsyn i slike systemer enn i systemer der opphavet nekter innsyn i kildekoden.

I praksis rapporterer offentlige organer som har prøvd Linux at sikkerheten og påliteligheten gjerne blir bedre.

Les også:

I pressemeldingen advarer AdTI at Pentagon og andre forsvarsorganer må nøye vurdere konsekvesene av "uvitende avgjørelser om å endre selve grunnlaget for datasikkerheten".


Linux-avisa NewsForge stiller seg helt uforstående til advarselen og tolker utspillet som en del av "corporate America"s pågående "krig" mot åpen kildekode.

Den franske aristokraten Alexis de Tocqueville (1805-1859) utga i årene 1835 til 1840 firebindsverket La Démocratie en Amérique som er blitt stående som en statsvitenskapelig klassiker. For over tredve år siden, mens radikale norske studenter mesket seg med Che Guevara, Herbert Marcuse, Karl Marx og Mao Zedong, gjenoppdaget Den Konservative Studenterforening (tilknyttet partiet Høyre) Alexis de Tocqueville, og koset seg med egne studiesirkler om det ideelle demokrati.

Deres arvtakere i AdTI tar opp flere emner, også forsvarsspørsmål og teknologi, og agiterer blant annet for at handel med land som Cuba og Kina vil fremme det globale demokratiet. Advarselen mot Linux kommer fra gruppen for forsvarsspørsmål.

Til toppen