Verdsetter Telianor til SEK 400 milliarder

400 miliarder svenske kroner tror den svenske næringsminister Björn Rosengren at det samlede teleselskapet Telenor/Telia blir verdt. I så fall er verdien på Telenor tredoblet på ett år.

400 miliarder svenske kroner tror den svenske næringsminister Björn Rosengren at det samlede teleselskapet Telenor/Telia blir verdt. I så fall er verdien på Telenor tredoblet på ett år.

Det er ventet at den svenske regjeringen i løpet av denne uken vil presentere sine finansielle rådgivere i forbindelse med delprivatiseringen og børsnoteringen av det nye nordiske teleselskapet.

- Til å starte med skal vi sammen selge ut 25 prosent for vel 100 milliarder kroner, sier næringsminister Björn Rosengren til Dagens Nyheter.

De vurderingene som har vært brukt hittil, blant annet i proposisjonene til Stortinget og Riksdagen vedrørende vedtakene om fusjonen har antyder verdier på rundt 300 milliarder kroner, fordelt på den svenske og norske eierandelen med henholdsvis 180 milliarder (60%) og 120 milliarder (40%). Nå øker Rosengren denne verdien til 400 milliarder kroner, eller 240 milliarder og 160 milliarder.

To verdivurderinger av Telenor som Samferdselsdepartementet fikk utfør for ett år siden, fortalte at selskapet i juni i fjor hadde en verdi på vel 47,5 milliarder kroner. Om Rosengren har rett i sin antagelse betyr dette at verdien av Telenor er tredoblet på ett år.

Dag Detter, som er ansvarlig for statlige eierskap i det svenske Næringsdepartementet sier at salget av aksjer vil skje i to etapper, ved at de svenske og norske eierne i første omgang selger henholdsvis 20 og 5 prosent. I andre etappe selger de svenske eierne 6 prosent og de norske 2 prosent. Resten blir da 33 prosent på de to eierne, som skal være nådd senest 18 måneder etter den første delprivatiseringen, skriver avisen.

Ifølge informasjonssjef i Samferdselsdepartementet, Ivar Torvik, er det ikke klart når den norske statens rådgivere blir presentert.

Til toppen