VeriSign har midlertidig trukket SiteFinder

SiteFinder omdirigerte feilskrevne internettadresser til en søkeside. Tjenesten er midlertidig lagt ned.

SiteFinder omdirigerte feilskrevne internettadresser til en søkeside. Tjenesten er midlertidig lagt ned.

En ny internettjeneste dukket plutselig opp i midten av september. VeriSign, som har registrarstatus gjennom sitt datterselskap Network Solutions, laget en ordning som omdirigerte feilstavede internettadresser til en egen søkeside, kalt SiteFinder. Siden gjorde oppmerksom på at du hadde tastet en ikke-eksisterende internettadresse i nettleserens adresselinje, og tilbød forskjellige alternativer, blant annet nettadresser som var svært like den inntastede. SiteFinder var gratis for brukeren, men kunne tenkes å gi VeriSign gode inntekter som følge av annonsering og prioriterte søk til egne kunder.

Uken etter at SiteFinder dukket opp, ba Internettets øverste navnemyndighet ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) at tjenestene måtte legges ned, men VeriSign nektet.

    Les også:

Kravet ble gjentatt sist fredag med frist lørdag kveld, og denne gangen ga VeriSign seg: SiteFinder er ikke lenger tilgjengelig.

Nedleggingskravet ble begrunnet med påstander om at det skapte problemer for spamfiltre og e-posttjenere når de fikk SiteFinder i stedet for en vanlig feilmelding da de skulle sjekke en domenes eksistens. Dessuten har tre av konkurrentene til Network Solutions har gått til sak med påstander om illojal konkurranse, og en rekke ideelle internettorganisasjoner, blant dem Internet Society og Public Interest Registry, har protestert, under henvisning til at VeriSign i praksis tilranet seg kontroll over alle ikke-registrerte internettadresser i domenene com og net.

Formelt sett kunne ICANN bøtelagt VeriSign med opptil 100.000 dollar, eller trukket tilbake tillatelsen til registrere adresser i com- og net-domenene. I stedet var kravet at tjenesten måtte stenges mens ICANN gjorde en teknisk gjennomgang. Nedleggingen er med andre ord ikke endelig.

Formelt sett skulle SiteFinder vært godkjent av ICANN, men VeriSign mener, i likhet med svært mange, at godkjenningsprosessen i organisasjonen er for treg, og lanserte følgelige tjenesten etter selv å ha testet at den ikke førte til problemer for den daglige driften av Internett. ICANN har erklært sin forståelse for kritikken av dens sendrektighet, og har foreslått nye og raskere prosedyrer.

VeriSign gir seg under protest. Selskapet mener det ikke er dokumentert at spamfiltre og e-posttjenere har opplevd problemer som følge av SiteFinder, og at også registrarer må kunne tilby nye tjenester. Mens ICANN foretar sin tekniske gjennomgang, lover VeriSign at de vil kartlegge alle sine mulige handlemåter. Selskapet sier SiteFinder er positivt mottatt av millioner av vanlige internauter, og at tjenesten legges midlertidig ned i påvente av hva ICANNs teknikere kommer fram til.

Til toppen