Veritas hoppet over Windows 95

- Da vi skulle bygge vårt "digitale nervesystem" fant vi det best å hoppe over Windows 95, sa administrerende direktør Sven Ullring i Det norske Veritas i Oslo fredag.

- Da vi skulle bygge vårt "digitale nervesystem" fant vi det best å hoppe over Windows 95, sa administrerende direktør Sven Ullring i Det norske Veritas i Oslo fredag.

I 1995 besluttet selskapet at versjon 3.0 av den interne IT-normen Ver-IT skulle bygge på Windows NT. Ullring holdt et foredrag i Oslo konserthus, på samme arrangement der Steve Ballmer la fram Microsofts nye "visjon", det "digitale nervesystem" for bedrifter og organisasjoner.

Veritas har vært på Internett siden 1980. Åtte år senere, i 1988, vedtok selskapet å systematisere bruken av informasjonsteknologi ved å nedfelle en norm for maskinutstyr og programvare. Denne normen, Ver-IT, utviklet seg etter hvert til å svare til det Microsoft nå betegner som digitalt nervesystem, sa Ullring. I dag teller selskapet 4400 ansatte fordelt på 300 kontorer i 100 land. Det hadde ikke fungert uten dette systemet.

- Situasjonen i 1988 var at vi hadde noen få lokalnett, mange ulike systemer for elektronisk post, og hele 16 ulike tekstbehandlingssystemer. Vi vedtok å rydde opp og gjøre ting enkelt ved å følge markedslederne.

To år seinere var Ver-IT 1.0 på plass med MS-DOS baserte PC-er - og ikke Unix-baserte arbeidsstasjoner eller Mac som egentlig sto Ullrings hjerte nærmest - og et samlende e-post system fra GEIS.

I 1995 var versjon 2.0 av Ver-IT på plass, med standardisering på Windows 3.1 og MS Office. Novell dominerte som nettoperativsystem, men andre systemer var også i bruk.

- Da fant vi ut at vi trengte en mer robust IT-plattform, og vi besluttet å teste Windows NT for både tjenere og arbeidsstasjoner. Etter testingen fant vi ut at vi ville kutte ut Windows 95, og gå rett over på Windows NT 4.0.

Ver-IT 3.0 var gjennomført i 1997, med NT 4.0 over alt, Office 97 og BackOffice. Microsoft over det hele, med andre ord. Men på ett punkt var selskapet tilbakeholdent. Ver-IT 3.0 stipulerer at alle skal holde seg til Internet Explorer 3.0.

- Med dette hadde vi et fullt fungerende nervesystem som nådde alle i bedriften.

I 1997 ble også stormaskindriften satt bort. I år var det vært fokusert på forretningsprosesser, intranett og nettbaserte kundetjenester. Veritas har 300 NT-tjenere og 4500 NT-drevne arbeidsstasjoner. Den egne applikasjonsutviklingen, samlet under betegnelsen Nauticus, er et system for å følge skip og borerigger gjennom hele deres levetid. Den er også basert på Microsoft-standarder som COM, DCOM og ActiveX, og på Microsofts utviklingsverktøy. Det hele henger sammen i en intern arkitektur kalt Brix.

- Neste skritt er å videreføre nervesystemet slik at det kan reagere intelligent, og bidra til organisasjonens kognitive prosess. Veritas deltar i et samarbeid med Stanford University, som peker mot bedre synergi mellom forretningsprosess, IT-system og kundekontakt, sa Ullring.

Til toppen