Veritas kjøper e-postarkivar

Veritas Software overtar KVS, en ledende leverandør av programvare for å arkivere e-post.

Veritas Software overtar KVS, en ledende leverandør av programvare for å arkivere e-post.

I 1999, året etter at Compaq kjøpte Digital der de hadde samarbeidet i mange år, brøt utviklergruppen bak Digitals integrerte kontorstøttepakke All-In-1 ut for å danne et nytt programvareselskap. Ideen var ikke å berge et døende produkt, men å finne opp et nytt hjul: Programvare for å arkivere e-post. Resultatet ble et vinnerprodukt: Enterprise Vault for Microsoft Exchange.

Lovverket påbyr bedrifter å oppbevare intern og ekstern korrespondanse, også e-post. Den innebyggede arkiveringsløsningen i Exchange er ikke innrettet på raske søk og gjenfinning, særlig ikke av eldre materiale, og mangler også nødvendige sikkerhetsfunksjoner.

På kort tid vokste britiske KVault Software – best kjent som KVS – til å bli en global aktør med 200 ansatte, nærmere tusen store kunder, over 7,5 millioner brukere, og en årsomsetning (2003) på 23 millioner dollar. Enterprise Vault står sentralt i en produktfamilie for regelbasert arkivering av informasjon formatert under Exchange og andre Microsoft-produkter som Office og SharePoint. KVS-applikasjonene sørger for indeksering og arkivering, og for raske søk i tilfelle materialet inngår i en etterforskning.

I går kunngjorde lagringssystemleverandøren Veritas Software at de overtar KVS for 225 millioner dollar kontant. Overtakelsen forventes gjennomført innen utgangen av september. KVS fortsetter som egen avdeling i Veritas, med hele den nåværende staben og ledelsen på plass.

Ifølge rapporter fra analyseselskapet Gartner ( Forecast: Storage Management Software, fra april 2004; og Magic Quadrant for E-Mail Active-Archiving Products, fra november 2003) forventes e-postarkivering å vokse med gjennomsnittlig 57 prosent i året fram til 2007, og KVS er den eneste leverandøren som kvalifiserer til betegnelsen «ledende».

Til toppen