Veritas Software lanserer nytt driftsverktøy

OpForce 4.0 har forbedrede funksjoner for oppdagelse, proviantering og konfigurering av servere i heterogene miljøer.

OpForce 4.0 har forbedrede funksjoner for oppdagelse, proviantering og konfigurering av servere i heterogene miljøer.

Veritas Software har oppgradert driftsverktøyet OpForce til versjon 4.0, som vil kunne leveres innen utgangen av november. I en pressemelding sier Veritas at OpForce 4.0 kan redusere administrasjonskostnadene og øke utnyttelsesgraden gjennom på best mulig måte å installere, drifte og gjenbruke servere.

Nyheter i Veritas OpForce 4.0:

  • Applikasjonskartlegging: OpForce oppdager og kartlegger applikasjoner på servere i nettverket, viser hvilke applikasjoner som finnes, og på hvilke servere de kjøres.
  • Applikasjonsfordeling og konfigurasjonsadministrasjon: Ferdige installasjonspakker og konfigurasjonsmodeller forenkler distribusjon, konfigurasjon og vedlikehold av distribuerte applikasjoner på servere i heterogene miljøer.
  • Change management: OpForce oppdager, analyserer og rapporterer differanser mellom servere.
  • Fjerninstallasjon av operativsystem: I tillegg til «image»-baserte installasjoner, kan OpForce også fjerninstallere Windows 2000 Advanced Server, Windows Server 2003 Enterprise Edition og Red Hat Linux Advanced Server 3.0, på lokale og geografisk spredte servere.
  • Universelle portable snapshots: OpForce er integrert med Microsofts Sysprep- teknologi som gir mulighet for å lage et snapshot som fungerer på flere ulike servere, slik at samme snapshot kan gjenbrukes til ulike servertyper.
  • Økt integrasjon: OpForce har utvidet integrasjon med Veritas Storage Foundation for AIX og Solaris.
  • Økt nettverksstøtte: OpForce støtter nå også NIC-teaming, Infiniband og SNMP.

OpForce 4.0 vil være tilgjengelig i løpet av november med støtte for servere som benytter seg av følgende operativsystemer: IBM AIX, Red Hat og SuSE Linux, Sun Solaris og Microsoft Windows..

Til toppen