Verktøy for kvalitetssikring i sterk vekst

Verktøy for å kvalitetssikre applikasjoner i distribuerte miljøer vil vokse sterkt, spår IDC.

Verktøy for å kvalitetssikre applikasjoner i distribuerte miljøer vil vokse sterkt, spår IDC.

Analyseselskapet IDC har utgitt en ny rapport om utsikter på det globale markedet for verktøy for å kvalitetssikre applikasjoner i distribuerte miljøer: Worldwide Distributed Automated Software Quality Tools 2004–2008.

IDC oppfatter «ASQ» («automated software quality») som et viktig nytt marked innen programvare. Det dreier seg om verktøy for å teste applikasjoner, også i samspill med andre applikasjoner, både for å garantere kvalitet, fininnstille systemer i forhold til maskinvare og infrastruktur, og sørge for at maskinvare er korrekt dimensjonert. ASQ for distribuerte miljøer innebærer at man utelukker verktøy målrettet mot systemer for bare stormaskiner eller som er spesifikke for bestemte flerbruker- eller enbrukersystemer, for bare å fokusere på verktøy innrettet mot distribuerte miljøer, også webapplikasjoner.

Dette er, ikke uventet i en tid med sterk satsing på e-handel, og der viktige kunder kan falle fra hvis responstiden blir for lang, et område i sterk vekst. IDC tallfaster det globale markedet i 2003 til 659 millioner dollar, 11,7 prosent større enn i 2002, men bare 6,1 prosent større enn i det mer optimistiske året 2001.

Framover tror IDC på en gjennomsnittlig årsvekst på 15,25 prosent, til et nivå på 1,34 milliarder dollar i 2008.

ASQ-verktøy for ikke-distribuerte applikasjoner vil i samme periode oppleve en gjennomsnittlig årlig nedgang på nærmere åtte prosent.

De ledende aktørene i 2003 var, ifølge IDC, Mercury, IBM og Compuware, med markedsandeler på henholdsvis 55,6 prosent, 22,5 prosent og 9,7 prosent, altså til sammen så vidt i underkant av 90 prosent av markedet.

IDC tror Mercury har gode muligheter til å opprettholde sin ledelse. IBM, som ble ledende ASQ-leverandør i 2003 gjennom overtakelsen av Rational Software, gis også gode sjanser for vokse mer enn markedet, blant annet ved å utnytte synergier mellom Rational og andre verktøy.

Som ASQ-leverandør er Compuware hovedsakelig innrettet mot stormaskiner, skriver IDC, og vil følgelig måtte omstille seg for å opprettholde rimelig vekst. IDC peker på at initiativet til dette ble tatt i fjor gjennom Compuware Application Reliability Solution.

    Les også:

Til toppen