Verktøy for sosial prosjektstyring

Nettjenesten Projectplace er totalt fornyet.

Verktøy for sosial prosjektstyring
Det webbaserte prosjektstyringsverktøyet Projectplace er fornyet med tanke på mer effektiv samhandling. Merk for eksempel den sosiale temperaturmåleren. Bilde:

Svenske Projectplace er et eksempel på nettskytjeneste som er eldre enn begrepet «cloud computing». Projectplace er et webbasert verktøy for prosjektsamarbeid. Det ble lansert i Sverige i 1998 og kom til Norge året etter. I dag har tjenesten over 600 000 registrerte brukere, og er tilgjengelig på sju språk: svensk, tysk, nederlandsk, engelsk, tysk, fransk og dansk.

I dag lanseres «nye Projectplace»: Designet er nytt, og kjent funksjonalitet er forbedret. I tillegg er det to viktige utvidelser: Nye verktøy for felles planlegging skal bidra til å fremme «sosiale arbeidsmetoder». I tillegg er det nye mobilapplikasjoner, for henholdsvis iOS (Apple) og Android.

Arild Falck, norgessjef i Projectplace, sier at verktøyene som lanseres i dag er det første av mange trinn som skal hjelpe organisasjoner å ta i bruk sosiale verktøy og sosiale arbeidsmetoder i sine arbeidsprosesser.

– De nye verktøyene, deriblant en aktivitetstavle, widgets og en interaktiv tidslinje, er utviklet for å forbedre samarbeidet, effektiviteten, engasjementet og prosjektresultatene både internt i bedrifter samt i prosjektgrupper som jobber på tvers av organisasjoner, sier han.

Ifølge Falck tar sosiale arbeidsmetoder utgangspunkt i at en organisasjon tjener på å få alle til å delta i samarbeidet for å oppnå felles mål. Poenget med fornyelsen av Projectplace er å få et verktøy som støtter opp om dette, slik at resultatene blir bedre, og bedriften sparer både tid og penger. Prosjektsamarbeidet skal gjøres mer sosialt, mer engasjerende og mer motiverende.

De nye sosiale funksjonene omfatter:

  • En aktivitetstavle skal gi gruppen en rask oversikt over hva som skjer og hvordan fremdriften i prosjektet er. Tavlen inneholder virtuelle aktivitetskort i «post-it-lapp»-stil. Den er organisert i henhold til fremdriftsstatus, det vil si «planlagt», «arbeider med» og «avsluttet».
  • En interaktiv tidslinje viser leveringsfrister, beslutningspunkter og andre trinn i prosjektet. Den lar prosjektmedlemmer og andre følge med på det overordnede prosjektet og de ulike trinnene.
  • Widgets gir ikke bare umiddelbar visuell oversikt over prosjektfremdriften med for eksempel hvor mange dager som gjenstår før neste prosjekttrinn skal være fullført. De avspeiler også stemningen i gruppen, slik at prosjektleder og andre kan følge med på hvor fornøyd gruppen er med prosjektet.

«Nye» Projectplace er tilgjengelig fra i dag. De nye mobile applikasjonene legges ut i henholdsvis App Store og Play Butikk om kort tid.