Verktøy og tjenester løser opp spagettikode

Nye verktøy skal med ett slag gi eldgamle tegnbaserte terminalapplikasjoner et grafisk web-grensesnitt.

Store og gode IBM-kunder er gjerne også gamle, og har ofte beholdt god gammel kode. IBM mener selv at 70 prosent av verdens store bedrifter er avhengig av programvare som kan være flere ti år gammel.

"Spagettikode" – applikasjoner som er blitt lappet, patchet og endret fra uminnelige tider – håndterer ennå 30 milliarder grunnleggende forretningstransaksjoner hver dag, innen produksjon, betaling, lønn og så videre.

De færreste tør å rive ut gammel fungerende kode, selv om overslag tyder på at 80 prosent av programvarebudsjettet går til å holde den ved like. Hittil har man konsentrert seg om å integrere disse tjenestene mot moderne grensesnitt. På sin utviklerkonferanse developerWorks Live i New Orleans i forrige uke, kunngjorde IBM nye tjenester og verktøy som tar sikte på å gjøre det rimeligere å holde de gamle applikasjonene gående.

En ny tjeneste, Application Portfolio Management Services, består i at IBMs konsulenter evaluerer alle applikasjoner i en organisasjon – gjerne mange tusen – og finner fram til hvilke det lønner seg å beholde, kutte ut eller endre, avhengig av organisasjonens forretningsstrategi.

En annen, Legacy Transformation Services, dreier seg om å fornye, integrere og overføre applikasjoner slik at de kan spille en mer aktiv rolle i organisasjonens utadrettede virksomhet. Her dreier det seg både om å spare vedlikeholdskostnader, og tjene penger på å utnytte applikasjonene bedre.

For å supplere disse tjenestene, tilbyr IBM nye WebSphere-verktøy for å oppgradere særlig gamle stormaskinbaserte tjenester, for eksempel under transaksjonssystemet CICS som ble lansert så tidlig som i 1968. Noen verktøy forenkler arbeidet med å integrere slike i nye miljøer. Andre er innrettet på å gjøre om tegnbaserte terminalskjermbilder til grafiske webgrensesnitt. Flere tusen skjermbilder skal kunne tas i en vending, i stedet for å konverteres ett for ett, og tidsforbruket skal kunne reduseres fra uker til timer.

Det er også laget en "visual builder" for å forenkle arbeidet med å modernisere applikasjoner for iSeries, de gamle AS/400-maskinene som gjerne har aner tilbake til S-320.

Og selvfølgelig har rike IBM også finansieringsprodukter i bakhånd…

Til toppen