Verneplan på nett

En nasjonal verneplan skal redde historiske lydbåndopptak. Forslag til hvordan det skal skje, kan du nå lese på internettsidene til Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana.

En nasjonal verneplan skal redde historiske lydbåndopptak. Forslag til hvordan det skal skje, kan du nå lese på internettsidene til Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana.

I oktober 1997 overleverte en arbeidsgruppe, blant annet bestående av representanter for NRK og Nasjonalbiblioteket, en nasjonal utredning for hvordan jernoksyderende lydbånd i oppløsning skal reddes. Nesten to måneder etter er planen tilgjengelig på web, både i norsk og engelsk versjon.

Lenker, bilder og lydeksempler er ekstra attributter hvis du vil lese utredningen "Norge - ett lydrike? Verneplan for norske lydfestinger" i sin helhet på web. Arbeidsgruppen, som har jobbet med utredningen, har fått støtte fra Norsk Kulturråd og overleverte den til direktøren i rådet, Ole Jacob Bull, 24. oktober i år.

Planene ble påbegynt i 1993 og dokumenterer et stort behov for å redde en viktig del av norsk kulturhistorie. Mange av de eldste lydbåndene er i ferd med å smuldre opp. Et virkemiddel i redningsaksjonen vil være å etablere digitale nettverk som både kan gi informasjon om ulike lydsamlinger (over 50 til sammen) og som på sikt kan overføre selve lydsignalene. Nasjonalbibliotekavdelingen i Rana er tenkt å få et koordineringsansvar for et slikt "lydnett".

Handlingsplanen understreker at svært mye koordineringsarbeid, både med registrering og katalogisering av de ulike samlingene, må gjøres før en samlet verneplan kan igangsettes. Derfor er handlingsplanen kun første skritt i riktig retning i et arbeid som haster svært, mener utvalget.

Blant tiltakene som foreslås er å opprette et råd for norske lydarkiver med representanter fra forskjellige institusjoner, arkiv og brukere i regi av Kulturdepartementet. Gruppen vil også ha en årlig bevilgning fra staten uten å gå nærmere inn på størrelsen på pengesummen. Nasjonalbiblioteket i Rana vil få en svært sentral rolle, både med hensyn til kompetanse, drift og annen koordinering.

Til toppen