Verner streifere mot Java

Selskapet Finjan Software i Texas har lansert to nye produkter som skal verne Internett-streifere mot ondsinnede Java-applikasjoner.

Selskapet Finjan Software i Texas har lansert to nye produkter som skal verne Internett-streifere mot ondsinnede Java-applikasjoner.

Flere nye teknologier gjør det mulig å servere applikasjoner over Internett like enkelt som man serverer tekst og bilder. Dessuten er man stadig mer opptatt av "push"-teknologi, dvs ordninger som fritar brukere fra å streife rundt på Internett etter informasjon. I stedet skal multimedia html-sider leveres direkte til elektroniske postkasser.

Dette øker muligheten for spredning av avanserte men uønskede programmer, i et omfang langt større enn det vi erfarer med dagens virus.

Texas-selskapet Finjan Software har kunngjort to produkter som skal verne brukere mot ondsinnede Java-applikasjoner, en av virusmakernes nye muligheter.

Det ene produktet, SurfinGate, installeres på samme maskin som brannmuren, og foretar en statisk testing av alle innkommende Java-applikasjoner. Nettadministrator kan sette parametre i SurfinGate for å regulere hva slags Java-applikasjoner den enkelte brukeren skal få anledning til å slippe inn.

Det andre produktet, SurfinShield, installeres hos hver bruker og utgjør den bakre forsvarslinjen. Den varsler brukeren straks en Java-applikasjon foretar bestemte operasjoner, som å skrive til disk. Verneprogrammet kan konfigureres slik at det avslutter Java-applikasjoner som foretar slike operasjoner.

ActiveX-utgaver av disse verneprogrammene skal gjøres tilgjengelige i løpet av vinteren.

Til toppen