Verre enn varslet i TTI

Datalagringsselskapet TTI leverte torsdag enda dårligere resultater enn tidligere varslet.

Datalagringsselskapet TTI leverte torsdag enda dårligere resultater enn tidligere varslet.

Resultatet etter selskapets første fiskale kvartal for regnskapsåret 1999 (avsluttet 30. april) viser et underskudd på 2.953 millioner dollar av en omsetning på 13.446 millioner dollar.

Da selskapet la frem resultatet for regnskapsåret 1998 la de samtidig frem foreløpige tall for første kvartal som viste en omsetning på 14.862 millioner dollar og et underskudd på 1.890 millioner dollar.

Svekkelsen i resultatet skyldes ifølge selskapet en lavere omsetning og lavere marginer for TTI i USA og Storbritannia.

TTI har ført 300.000 dollar i oppjusteringer av lageret i forbindelse med samordning av regnskapene for Techmar og TTI. Dernest er resultatet forbedret med én million dollar forbundet med oppkjøpet av Techmar.

Bruttomarginen eksklusive engangsposter ville vært 19,7 prosent i kvartalet mot 23,7 prosent for hele forrige regnskapsår.

Selskapet melder samtidig at styremedlemmet Martin S. Albert har trukket seg med umiddelbar virkning. TTI mistet i mai måned et medlem av ledergruppen, Michael Spencer. Også Spencer trakk seg fra sin stilling med umiddelbar virkning. Det er ikke gitt noen forklaring på denne avgangen eller på dagens endring i styret. TTI har foreløpig ikke funnet noen erstatter for Martin Albert.

TABELL: Resultat for holdingselskapet i første kvartal av regnskapsåret 1999 i tusen dollar.

1999 første fiskale kvartal 1998 første fiskale kvartal
Omsetning 13.446 10.607
Driftsresultat 2.251 2.512
Resultat f. skatt -2.953 197
Resultat e. skatt -2.953 145

Tallene er ikke direkte sammenlignbare, da tallene for regnskapsåret 1998 ikke inkluderer resultatet for Techmar. Dette selskapet bidro med en omsetning på seks millioner dollar. Samtidig er omsetningen i TTI redusert med 3,2 millioner dollar.

Til toppen