Versjon 2: Sammenbruddet slik Pixelpark ser det

Pixelpark har en helt annen versjon enn Cell/Mandator når det gjelder hva som skjedde da selskapet trakk sitt tilbud på aksjene i Cell Network.

Det er ettermiddag i London en aprildag. I en bil på vei til Heathrow sitter et knippe sjefer fra det tyske selskapet Pixelpark. Paulus Neef, halvt spanjol og konsernsjef i selskapet, er illsint. Han har nettopp blitt tvunget til å avlyse et investormøte der han skulle presentere Pixelparks oppkjøp av de spretne svenske i Cell og Mandator.

Delegasjonen fra Cell/Mandator, som kilder oppgir til å være Marcus Bäcklund og Janne Carlzon sammen med en del andre, hadde fått kontrabeskjed fra Stockholm og måtte returnere til Stockholm like før investorene skulle bli presentert Pixelparks planer.

Cell kunne meddele Neef og hans følge at presentasjonen måtte utsettes inntil man hadde reforhandlet avtalen om fusjon mellom de to selskapene.

I tiden før hadde Cell/Mandator jobbet mye med å få en reforhandling av fusjonsavtalen mellom de to selskapene. Ifølge en kilde var det eiere i Mandator som hadde begynt å skape problemer.

Disse eierne, som kildene i Pixelpark ikke vil navngi nærmere, hadde og har fremdeles stor innflytelse i Mandator. Disse hadde kranglet med Janne Carlzon og Bäcklund, som var de to mest fusjonsivrige i Cell.

Motstanderne av fusjonen mente at Pixelpark fikk Cell for billig. Samtidig fryktet de svenske eierne at Pixelpark ville sluke Cell med hud og hår. Kreftene var også noe betenkt over at prosessen hadde gått "så forferdelig fort". Markedet på Nasdaq hadde i denne perioden stupt og dratt med seg kursene til såvel Mandator som Cell og Pixelpark.

- Det var særlig på Mandator-siden det ble arbeidet aktivt for å få Pixelpark til å reforhandle avtalen, sier en kilde. De svenske eierne hadde ifølge kilden så harde krav at det ville være "hinsides" for Pixelpark og Paulus Neef å godta dem.

- Og det visste svenskene godt, meget godt. De visste hva de gjorde, kommenterer en kilde i Pixelpark.

Etter hva digitoday.no erfarer ville Cell/Mandator ha både flere aksjer, nytt navn og sterkere innflytelse i ledelsen i et fusjonert norsk-svensk-tysk selskap.

Den tyske kilden mener at Bäcklund og Carlzon måtte ta hensyn til disse kreftene og investorene:

- Dette var ikke gøy for noen av oss, sier han.

Pixelpark-følget innkaller til et krisemøte med en gang de er tilbake i Frankfurt etter London-turen. Selskapets ledelse beslutter seg for ikke å gi etter for kravene fra Cell/Mandator. Pixelpark gjør seg klar til å sende ut en pressemelding, og ringer til ledelsen i Cell/Mandator. Tyskerne meddeler at det ikke blir noen fusjon.

Avtalen til 19 milliarder kroner gikk i vasken.

6. april sender Pixelpark ut pressemeldingen. På en pressekonferanse sier Neef: - Mine damer og herrer, dere har nå sett hva konsekvensene av en slik oppførsel blir.

Neef truet også Cell/Mandator med et mulig rettslig etterspill.

En kilde i Pixelpark sier til digitoday.no at det er "svært lite sannsynlig" at det noen gang kan bli en fusjon mellom Pixelpark og Cell Network.

- Dette dreier seg om tillit. Den tilliten vi en gang hadde greide Cell å ødelegge, sier han, og legger til at fusjonseventyret "i beste fall var en medvirkende årsak til at Bäcklund og Carlzon i etterkant gikk av som henholdsvis konsernsjef og styreformann".

- Dette ble en maktkamp, avslutter han.

Les mer om: