Vestfoldinger får gratis internettabonnement

Vestfold er angivelig først ute med samlet informasjon fra hele fylket på Internett. I den forbindelse er det også blitt underskrevet avtaler som gir innbyggerne i Vestfold gratis internettabonnement og reduserte surfe-kostnader, samt et gunstig pakketilbud på hjemme-PC.

Vestfold er angivelig først ute med samlet informasjon fra hele fylket på Internett. I den forbindelse er det også blitt underskrevet avtaler som gir innbyggerne i Vestfold gratis internettabonnement og reduserte surfe-kostnader, samt et gunstig pakketilbud på hjemme-PC.

24. mars 1999 åpnet Vestfold sin Internett-portal for samlet Vestfoldinformasjon. I tillegg ble det for noen dager siden skrevet under en intensjonsavtale med en internasjonal nettoperatør som gjør at Internett-portalen kan tilbys gratis internettabonnement og reduserte surfekostnader til alle 90.000 husstander i Vestfold.

De som bestiller dette abonnementet vil også få fri tilgang til e-postadresser og plass til egen hjemmeside, skriver Destinasjon Vestfold AS i en pressemelding.

Videre vil IBM og Elkjøp samtidig gi husstandene et svært fordelaktig tilbud på en pakke bestående av PC, skriver og scanner. Bak prosjektet står Destinasjon Vestfold AS og Strategisk Næringsplan Vestfold i samarbeid med Fjeld Media AS .

Vestfold har, som første fylke i landet, samlet og systematisert all informasjon i en felles struktur på Internett (se peker til relatert nettsted i margen til høyre).

- Utgangspunktet for ideen var behovet for å kunne gi samlet informasjon til personer og bedrifter som søker omfattende informasjon om Vestfold. Selskapet besluttet at Internett ville være den rette kanalen i fremtiden både for informasjon og kommunikasjon, og satset derfor på å utvikle konseptet. Vi er veldig godt fornøyd med den forankringen prosjektet har fått i alle fylkets 15 kommuner, fylkeskommunen, statsetatene, NHO, LO og næringslivet, sier daglig leder i Destinasjon Vestfold AS, Ottar Eide, i pressemeldingen.

På nettstedet finner man informasjon som spenner over et vidt felt fra spesielle nyheter, kulturarrangement, offentlig informasjon, hi-tech-bedrifter til eiendomsmeglere. I tillegg er det lagt inn søkermotorer på sidene. Netthandel er også integrert.

Alle fylkets turistkontorer og Destinasjon Vestfold AS sørger for at sidene daglig er oppdatert på hva som til enhver tid skjer i Vestfold og hvilke attraksjoner og overnattingstilbud som finnes. Portalen er i realiteten et Norgesutsnitt i miniatyr, ifølge selskapet.

Både IBM og Elkjøp ser på prosjektet som meget interessant, og de har stor tro på en videre utvikling av Internett for privatmarkedet i Norge.

Leder av styringsgruppen for Vestfold-prosjektet, ordfører i Tønsberg kommune Hans Kristian Hogsnes, understreker at satsingen på nettstedet er kommet som en naturlig utvikling av IT-kompetansen man har opparbeidet seg i Vestfold og de ringvirkningene eksempelvis elektronikkmiljøet i Hortens-området har gitt.

Til toppen