Vestlandsjuvel bidrar til nasjonal nettlæring

Spekter Interaktivs egenutviklede verktøy for nettpublisering, Imaker, legges til grunn for fjernundervisningsprosjekter hos KUFs fjernundervisningsorgan Nasjonalt læremiddelsenter.

Kontrakten med Nasjonalt Læremiddelsenter (NLS) er i første omgang verdt mellom en halv og en hel million kroner, opplyser Spekter Interaktiv som har hovedkontor i Bergen. Første fase består i å utvikle to nettsteder, Pilot og Samtak, som skal være ferdigstilt i midten av februar.

NLS er underlagt Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) og er tiltenkt en stor rolle i satsingen på Nasjonalt læringsnett som ble lansert i Handlingsplan for IKT i norsk utdanning 2000-2003. Denne planen ble kunngjort fredag 28. januar (se artikkelen Felles nettportal for utdanningssektoren i Norge.

Pilot ("prosjekt innovasjon i læring, organisasjon og teknologi") gjelder både pedagogikk og organisasjon i bruken av IT som læremiddel. Samtak er et kompetansehevingsprogram for PP-tjenesten (PP står for pedagogisk-psykologisk) og skoleledere. Begge nettstedene skal inngå i NLSs portal Skolenettet som vil bli en vesentlig bestanddel i fellesportalen for utdanningssektoren, Nasjonalt læringsnett.

Spekter innledet sitt inntog i norsk fjernundervisning gjennom et prosjekt for Høgskulen i Volda og regner med å øke sin egen kompetanse betydelig som følge av prosjektene for NLS.

Imaker 2 er et funksjonsrikt og objektorientert verktøy som har vunnet innpass i flere miljøer med til sammen over 100 installasjoner.

Blant kundene er A-pressen, Mercuri Urval, Forsvarsdepartementet, Bellona. Kaffehuset Friele og BKK Kraftlag.

Til toppen