Vestlandsjuvel bidrar til nasjonal nettlæring

Spekter Interaktivs egenutviklede verktøy for nettpublisering, Imaker, legges til grunn for fjernundervisningsprosjekter hos KUFs fjernundervisningsorgan Nasjonalt læremiddelsenter.

Spekter Interaktivs egenutviklede verktøy for nettpublisering, Imaker, legges til grunn for fjernundervisningsprosjekter hos KUFs fjernundervisningsorgan Nasjonalt læremiddelsenter.

Kontrakten med Nasjonalt Læremiddelsenter (NLS) er i første omgang verdt mellom en halv og en hel million kroner, opplyser Spekter Interaktiv som har hovedkontor i Bergen. Første fase består i å utvikle to nettsteder, Pilot og Samtak, som skal være ferdigstilt i midten av februar.

NLS er underlagt Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) og er tiltenkt en stor rolle i satsingen på Nasjonalt læringsnett som ble lansert i Handlingsplan for IKT i norsk utdanning 2000-2003. Denne planen ble kunngjort fredag 28. januar (se artikkelen Felles nettportal for utdanningssektoren i Norge.

Pilot ("prosjekt innovasjon i læring, organisasjon og teknologi") gjelder både pedagogikk og organisasjon i bruken av IT som læremiddel. Samtak er et kompetansehevingsprogram for PP-tjenesten (PP står for pedagogisk-psykologisk) og skoleledere. Begge nettstedene skal inngå i NLSs portal Skolenettet som vil bli en vesentlig bestanddel i fellesportalen for utdanningssektoren, Nasjonalt læringsnett.

Spekter innledet sitt inntog i norsk fjernundervisning gjennom et prosjekt for Høgskulen i Volda og regner med å øke sin egen kompetanse betydelig som følge av prosjektene for NLS.

Imaker 2 er et funksjonsrikt og objektorientert verktøy som har vunnet innpass i flere miljøer med til sammen over 100 installasjoner.

Blant kundene er A-pressen, Mercuri Urval, Forsvarsdepartementet, Bellona. Kaffehuset Friele og BKK Kraftlag.

Til toppen