Vet du hvordan Internett fungerer?

Slik virker Internett - her er boksene og kablene som serverer deg hele verden - og digi.no.

Vet du hvordan Internett fungerer?

Slik virker Internett - her er boksene og kablene som serverer deg hele verden - og digi.no.

De fleste av oss bruker ordet "Internett" flere ganger hver dag, men "Internett" fremstår mest som et teoretisk begrep. Selv de fleste IT-folk tegner det bare som en magisk liten sky i sine diagrammer over hvordan IT-systemene deres fungerer.

digi.no tok derfor utfordringen, mest for våre lesere, men også litt for oss selv: Hvordan ser faktisk internett ut? Hvor mange ledd er det mellom oss og en typisk leser eller oss selv - eller oss og en server på den andre siden av kloden?

Vi satte opp et i og for seg tilfeldig eksempel: En bruker i Bergen skriver www.digi.no på sitt tastatur og trykker på enter. Hva skjer?

Vi bad for enkelhets skyld Telenor om hjelp, for Telenor eier store deler av de vi kan kalle det norske internettet.

Beskrivelsen som følger viser det norske "internettet", men viser også i praksis hvordan alle verdens brukere og servere er koblet sammen.

Klikk her og bli med på en fysisk reise og en forklaring av boksene og fiberkablene som skaper det vi i dag kaller Internett.

Slik ser blant annet fiberkablene som binder Norge sammen: 18 mm tykk har den 98 fibertråder inne i seg.

Her kan du lese tre av bildeseriene vi har kjørt i det siste:

Her stopper aldri datamaskinene

Her er Internett-Norge koblet sammen

Får inn 1 million feil om dagen

Til toppen