- Vet ikke hvor lenge vi kan holde koken

Usikkert 2009 for VMware.

- Vet ikke hvor lenge vi kan holde koken

Usikkert 2009 for VMware.

VMware har publisert sine tall for fjerde kvartal og for hele året 2009. Veksten i omsetning og resultat er fortsatt tosifret. Toppsjef Paul Maritz konstaterer at man har greid seg utmerket trass i vanskelige tider.

Hvor lenge dette vil vare, nekter han å uttale seg om. I den offisielle redegjørelsen heter det at usikkerheten i den globale økonomien gjør det særdeles vanskelig å forutsi etterspørselen etter selskapets produkter og tjenester, og øker sannsynligheten for at de faktiske resultatene vil avvike fra forventningene. Derfor ønsker ikke VMware å gå ut med noen utsikter for 2009.

I fjerde kvartal 2008 økte omsetningen med 25 prosent sammenliknet med samme kvartal i 2007, til 515 millioner dollar. Driftsresultatet økte med 34 prosent til 102 millioner dollar, mens resultatet økte med 42 prosent til 111 millioner dollar.

I hele året 2008 oppnådde VMware en omsetning på 1,9 milliarder dollar, 42 prosent mer enn i 2007. driftsresultatet økte med 33 prosent til 313 millioner dollar, mens resultatet økte med 33 prosent til 290 millioner dollar. Omsetningsøkningen er med andre ord lavere i fjerde kvartal enn i de foregående.

VMware framhever fire milepæler i fjerde kvartal: løsningen VMware View 3.0 for virtuelle pc-er, nettsky-initiativet vCloud Initiative i samarbeid med tjenestetilbyudere som Atos Origin, SunGar og Terremark, utvidelsen av satsingen innen virtuelle datasentraler sammen med nye strategiske partnere som BMC Software, CA og HP, og en ny platform for virtualisering innen mobiltelefoner, «Mobile Virtualization Platform».

    Les også:

Til toppen