- Vet ikke om IT-bransjen får redningspakke

Finansministerens nye redningspakke er veldig hemmelig.

- Vet ikke om IT-bransjen får redningspakke

Finansministerens nye redningspakke er veldig hemmelig.

Regjeringen spår at veksten i norsk økonomi vil bli betydelig svakere i 2009 enn det vi har sett for de siste årene. Det blir også anslått at arbeidsledigheten vil gå noe opp neste år.

Det er grunnen til at Regjeringen vil legge fram en finanspolitisk tiltakspakke i månedsskiftet januar/februar neste år.

- Hensikten med den finanspolitiske pakken er å dempe utslagene i Norge av den internasjonale finanskrisen. Tiltakene vil rettes inn mot å bekjempe arbeidsløshet, sa finansminister Kristin Halvorsen, i en pressemelding i forrige uke.

Budsjettiltakene skal understøtte pengepolitikken, for at også lavere rente kan fortsette å stimulere økonomien. Finansministeren har allerede lovet bankene 350 milliarder kroner, nå er det altså andre bransjer som står for tur.

digi.no spør informasjonskonsulent Dorte Drange i Finansdepartementet om IT-bransjen kan forvente noe drahjelp, men foreløpig er pakken veldig hemmelig.

- Vi kan ikke si noe om dette før dette blir klart, sier informasjonskonsulent Dorte Drange i Finansdepartementet.

Hun kan heller si noe om størrelsen på pakken.

IT-ledigheten er nå rekordlav på under en prosent. I dag er det bare drøye 700 IT-ledige mot over 3.000 i forrige kriseperiode i 2003.

På den annen side er IT-bransjen den næringen som har vokst kraftig med nye arbeidsplasser de siste 15 årene, og som kan ha behov for drahjelp til videre vekst.

IT-bransjen er nå landets tredje største næring målt i omsetning med opptil 130.000 ansatte. Det innebærer alt fra utviklere til sekretærer og selgere.

Halvorsen har foreløpig varslet at det i budsjettforslaget som nå behandles i Stortinget, ligger mange forslag som øker aktiviteten innenfor bygg og anlegg. Det vil være aktuelt å forsterke disse tiltakene ytterligere, samtidig som Regjeringen også vil se på muligheter for å sette i verk ekstraordinært vedlikeholdsarbeid.

Hvorvidt IT-bransjen trenger å få del i redningspakken er usikkert. Indikatorer spriker i alle retninger, og IT-bransjen er ihvertfall ikke den som er rammest hardest til nå.

digi.no vil følge opp denne saken, og tar gjerne imot innspill fra våre lesere. Send tips til annk@digi.no eller kom med dine innspill her i debattforumet.

Til toppen