VG-konflikt kan løse seg om innholdet lagres

En opphavsrettkonflikt mellom journalistene og ledelsen i VG har vart i flere måneder uten at saken har funnet sin løsning. Men løsningen er i realiteten et tastetrykk unna: Så fort man blir enige om at avisen lagrer WAP- og lommedatainnholdet i databaser, får journalistene utbetalt 500 kroner.

En opphavsrettkonflikt mellom journalistene og ledelsen i VG har vart i flere måneder uten at saken har funnet sin løsning. Men løsningen er i realiteten et tastetrykk unna: Så fort man blir enige om at avisen lagrer WAP- og lommedatainnholdet i databaser, får journalistene utbetalt 500 kroner.

Hvordan opphavsrettslige spørsmål knyttet til nye mediekanaler som WAP og Palm/PDA skal løses, er kjernen i en konflikt mellom Norsk Journalistlag (NJ) og Norske Avisers Landsforening (NAL). Bakgrunnen for konflikten er strid i Verdens Gang AS om publisering av saker på WAP eller Palm/PDA skal gi journalistene opphavsrettslig tillegg på 500 kroner.

Journalistavtalens paragraf 46 om opphavsrett brukes av begge parter til å underbygge sine standpunkt. VG og NAL bruker paragrafens første punkt som sier at parallellpublisering i flere kanaler ikke gir rett til tillegg.

Klubben i VG og NJ bruker derimot paragrafens tredje punkt som sier at ved videreformidling av lagret stoff skal journalisten motta tillegg.

Administrerende redaktør i VG, Teddy Madsen, avviser at de lagrer materialet som publiseres på WAP og Palm/PDA.

- Ifølge den som er ansvarlig på nettavdelingen, lagres ikke denne informasjonen. Det er her snakk om det materialet vi publiserer daglig og som så forsvinner ut, derfor er dette parallellpublisering, sier Madsen til digitoday.no.

- Vi har sendt saken videre til våre organisasjoner og venter på en avklaring. Det de kommer fram til skal vi selvfølgelig rette oss etter, understreker han.

- Hva skjer den dagen dere lagrer dette materialet systematisk?
§46 i Journalistavtalen (Opphavrettsparagrafen)
Punkt 1.1:
Utgiveren overtar i kraft av ansettelsesforholdet eneretten til utnyttelse av det stoff (herunder tekst, bilder, illustrasjoner, grafikk, film og lyd) som medarbeideren produserer i tjenesten.
Eneretten omfatter, med de unntak som følger av denne overenskomst vederlagsfri utgivelse av stoff i utgivers redaksjonelle produkter, uavhengig av hvilke medier stoffet publiseres gjennom og om stoffet utgis parallelt i flere produkter.

Merknad:
Begrepet medier innbefatter avis, magasin/blad, radio, TV, internett-, wap- og minidatamaskinpublikasjoner, CD og DVD.

Punkt 3.3:
Dersom utgiver gjør lagret stoff tilgjengelig via andre elektroniske kanaler betales et sentralt fastsatt årlig vederlag på kr. 500 til den enkelte opphavsmann.

Hele avtalen


- Selvfølgelig skal vi da betale journalistene dette tillegget. I det øyeblikk folk abonnerer på en tjeneste og kan hente ned lagret materiale som for eksempel tre dager gamle artikler , skal vi betale for det. Nå skriver en journalist en sak, legger den på desk og artikkelen publiseres i papiravisen. Når to linjer fra ingressen publiseres på WAP, er det parallellpublisering. That's it, slik er saken, sier han.

I desember i fjor gikk den formelle henvendelsen fra NJ til NAL. Siden da har saken stått stille. Saksbehandlingen har tydeligvis blitt forsinket av misforståelser partene ikke var klar over før digitoday.no kontaktet dem.

I NJ venter jurist Stein Larsen på svar på brevet til NAL.

- Det skjer ingenting. Vi har bedt om et møte og ikke fått svar, sier Larsen.

- Hvor står uenigheten?

- Jeg tror jeg venter til at de sentrale partene har møttes med å uttale meg konkret om hvor saken står, sier Larsen, men bekrefter at det er tolkning av opphavsrettsparagrafen i Journalistavtalen det strides om. Han sier at det ikke pleier å ta så lang tid før man får svar på en slik henvendelse.

- Nei, det er ikke vanlig. Det er ikke ofte man behøver å purre, men vi har en del saker vi skal diskutere med dem på et avtalt møte, så da tar vi det opp at vi ikke har fått noe svar, sier Larsen. Han vil ikke spekulere i om NAL på denne måten saboterer denne saken.

Til digitoday.no sier NALs advokatfullmektig Pernille Børset at hun venter på innspill fra NJ om datoer til møte.

- Vi må ha et møte og har forsøkt å finne en dato. Det er mulig at vi har misforstått hverandre, sier hun og avviser at de har unnlatt å kontakte NJ i denne saken.

- Vi er også interessert i få diskutert dette. Det er en prinsipiell sak for de av våre medlemmer som driver parallellpublisering på WAP, Palm og PDA. Og for disse vil dette medføre at de vil måtte betale 500 kroner ekstra pluss eventuelt et lokalt vederlag, hvis NJ vinner fram. De fleste som gjør redaksjonelt stoff tilgjengelig gjør også lagret stoff tilgjengelig, så jeg er ikke sikker på at dette dreier seg om så mange av våre medlemmer, sier Børset.

Til toppen