VG Nett tapte 14,3 millioner i fjor

Publisher Torry Pedersen har fått redaksjonell dreis på VG Nett, men mange lesere er ikke det samme som god butikk. Med driftskostnader på 42,2 millioner kroner og inntekter på 21,9 millioner, går ikke regnestykket helt opp.

Publisher Torry Pedersen har fått redaksjonell dreis på VG Nett, men mange lesere er ikke det samme som god butikk. Med driftskostnader på 42,2 millioner kroner og inntekter på 21,9 millioner, går ikke regnestykket helt opp.

2001 er det første hele driftsåret for VG Multimedia AS etter at nettsatsingen ble skilt ut fra Verdens Gang AS som eget selskap i juli 2000.

Ingen kan klage på leserutviklingen for selskapets hovedsatsing VG Nett. Publisher Torry Pedersen har med sikker hånd fulgt opp VG-tradisjonen som en av landets sterkeste merkevarebyggere, kanskje den aller sterkeste, og ved utgangen av fjoråret tronet nettavisen på landstoppen i antall lesere blant de rene nettavisene: Omtrent halvannen millioner unike brukere besøkte nettstedet månedlig mot slutten av året.

Se desembertallene for Norsk Gallups WebMeasure:

Ifølge årsberetningen for 2001 er imidlertid ikke lesersuksess automatisk ensbetydende med kommersiell suksess. VG Multimedia hadde en annonseomsetning på 18,97 millioner kroner, i tillegg fikk man andre inntekter (hovedsakelig underholdningsdrevne SMS-tjenester) på nesten 2,94 millioner kroner. Men samlede driftsinntekter på 21,9 millioner kroner er likevel ikke nok til å dekke inn kostnadene i selskapet. Lønnskostnadene alene var på nesten 23,5 millioner kroner, hvorav publisher Pedersen mottok i overkant av én million, mens andre driftskostnader utgjorde nesten 15 millioner kroner.


Totalt hadde VG Multimedia kostnader på vel 42 millioner kroner, som ga et driftsresultat på minus 20,3 millioner. Resultat etter skatt endte på vel 14,3 millioner kroner for regnskapsåret 2001.

- Til tross for økning i antall lesere og god kostnadskontroll, forventes det underskudd på driften også i 2002, skriver styret i årsberetningen. VG Multimedia mottar konsernbidrag fra morselskapet Verdens Gang AS (i fjor på 18 millioner kroner) så videre drift er uansett sikret.

VG Multimedia hadde 36 ansatte fordelt på like mange årsverk ved utgangen av året - en økning på to ansatte sammenliknet med året før.

Arthur Andersen & Co har revidert regnskapet for VG Multimedia.

digi.no gir deg også DN Nye Mediers årsresultat for 2001:

Til toppen