JUSS OG SAMFUNN

- VG og TVNorge bytter momspliktige tjenester

- Når det gjelder denne konkrete saken synes det lite tvilsomt at partene yter hverandre avgiftspliktige tjenester, sier advokatfullmektig Yngvar Engelstad i Price Waterhouse a.s. om den kommersielle TVNorge- og VG-sammenblandingen som ble omtalt i digi.no tirsdag

Hilde Nyman
23. jan. 1998 - 15:10

Det er ikke klare lover og regler når det gjelder merverdiavgift på Internett. Det foreligger to uttalelser fra Skattedirektoratet som gjør rede for forvaltningens oppfatning for en del tjenester.

- Når det gjelder denne konkrete saken (se relaterte artikler til høyre, red.anm.) synes det lite tvilsomt at partene yter hverandre avgiftspliktige tjenester. Selv om rettstilstanden vedrørende internettrelaterte tjenester fortsatt er noe uklar, kan avgiftsplikten for tjenestene som VG og TVNorge her yter hverandre, utledes direkte av merverdiavgiftslovens bestemmelser, sier advokatfullmektig Yngvar Engelstad i advokatfirmaet Price Waterhouse a.s. Han arbeider til daglig med merverdiavgift og investeringsavgift.

Det var tirsdag at digi.no avslørte at VG Nett og TVNorge bytter reklame og redaksjonell omtale i forbindelse med oppstart av TV-programmet "Mandagsklubben". Presseforbundet ved leder Per Edgar Kokkvold krever at partene må rydde opp.

- En nettavis vil være avgiftspliktig i den grad næringsdrivende kjøper annonseplass på avisens side på Internett. Avgiftsplikten gjelder uavhengig av om annonsen gjelder profilering av et annet firmas produkt eller om annonsen gjelder ren informasjon, sier advokatfullmektig Engelstad til digi.no.

- Avgiftsmyndighetene har i flere saker foretatt etterberegning av merverdiavgift der det har forekommet bytte av varer eller tjenester mellom partene, sier han.

- Om noen parter yter hverandre avgiftspliktige tjenester, er dette momspliktig. Dersom forholdet blir oppdaget kan partene risikere straffereaksjoner fra avgiftsmyndighetene i form av renter og tilleggsavgift. Dersom forholdet kan karakteriseres som bevisst unndragelse av avgift, kan partene risikere at det blir ilagt tilleggsavgift på inntil 100 prosent av det unndratte beløp. Tilleggsavgiften kommer i tillegg til renter og selve beløpet som er unndratt, sier Engelstad.

- Det som kan komplisere slike momssaker, er at visse tjenester har fritak for moms. I Skattedirektoratets skriv står det at tjenester som gjelder nyhetsformidling over Internett er fritatt for momsplikt.Det er kun ren nyhetsformidling eller salg av informasjon over Internett som en nettavis kan foreta uten at det oppstår plikt til å beregne utadgående merverdiavgift. Tjenester som består i profilering av et firmanavn på TV er helt klart avgiftspliktig, sier Engelstad.

Han presiserer at han selvsagt forutsetter at partene beregner avgift av hverandres ytelser i denne saken.

- Dersom partene ikke gjør dette, kan det bli foretatt etterberegning ved kontroll fra avgiftsmyndighetene. Selv om avgiftsmyndighetene i dette tilfellet har klar hjemmel til å etterberegne utgående avgift av begge parters ytelser vil den effektive og endelige etterberegningen, samt straffereaksjonen, være avhengig av hvorvidt partene ville hatt fradragsrett for inngående avgift dersom det hadde blitt avkrevd avgift. I dette tilfellet kan det se ut som om begge parter har fradragsrett for inngående avgift, sier Engelstad. Han forteller at det normalt ikke vil bli ilagt tilleggsavgift i saker der staten ikke ville lidt noe tap.

Yngvar Engelstad tolker Skattedirektoratets skriv i en artikkel i "Revisjon og Regnskap". Her skriver han: "Skattedirektoratet er av den oppfatning at en tjeneste som gjelder utforming av en webside med kjøpers egen reklame og reklame/annonser for andre, må anses som en avgiftspliktig tjeneste som gjelder reklame/markedsføring/annonser. Leverer web-designeren en presentasjon som i tillegg til et materiale som er rent informativt, inneholder egne reklamefelt/annonser, vil det etter Skattedirektoratets oppfatning leveres to separate tjenester. Det viser seg selv at den rettsoppfatning som Skattedirektoratet her gir uttrykk for vil medføre store avgrensningsproblemer i praksis." (Redaksjonens utheving.)

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.