Vi bruker nettet mer og aviser mindre

Norsk mediebarometer erfarer at tendensen fra tidligere år holdt seg også i 2007.

Vi bruker nettet mer og aviser mindre

Norsk mediebarometer erfarer at tendensen fra tidligere år holdt seg også i 2007.

Oslo/Bodø (NTB-Erik Veigård): Vi bruker internett mer, stadig flere får bredbånd, og noen færre leser aviser daglig.

Det er de viktigste trendene i Norsk mediebarometer, som Statistisk sentralbyrå (SSB) la fram torsdag. Endringene fra fjorårets mediebarometer er små.

En gjennomsnittsdag i 2007 brukte 66 prosent av befolkningen internett. Det er 6 prosent mer enn året før. Tilsvarende sank andelen av befolkningen som leste trykte aviser en gjennomsnittsdag fra 74 prosent i 2006 til 72 prosent i 2007.

Aldersforskjeller
Som tidligere er det hos de unge at endringene i medievaner skjer fortest. Tallene ovenfor gjelder aldersgruppen 9-79 år, men SSB sier at både økningen i internettbruk og nedgangen i avislesning er størst hos de unge.

For eksempel brukte hele 83 prosent av aldersgruppen 16-24 år internett en gjennomsnittsdag i fjor. Det er også kjønnsforskjeller. Menn bruker mer tid på nettet enn kvinner, og jo høyere utdannelse jo mer tid på nettet.

Stabilt for radio og tv
Andelen som ser på fjernsyn og hører på radio har forandret seg lite de siste årene. I 2006 så 83 prosent av befolkningen på tv en gjennomsnittsdag. I fjor var tallet 82 prosent.

Tilsvarende tall for radio var en nedgang fra 54 til 53 prosent. 35 prosent brukte MP3-spiller i fjor, mot 31 prosent året før. Mer enn halve befolkningen har nå MP3-spiller.

Mediebildet blir mer og mer differensiert. For eksempel er lydavspilling fra PC nå hverdagskost, mens det var uvanlig for bare få år siden. 40 prosent av dem som hørte på lydavspillingssystemer en gjennomsnittsdag i 2007, hørte på lydfiler på PC-en.

Bøker øker
Ikke alle tradisjonelle medier sliter. Mens andelen som leste bøker en gjennomsnittsdag var på 17 prosent i 1997, hadde den økt til 24 prosent i 2006. I 2007 var andelen 23 prosent.

Andelen som leser ukeblad, tidsskrift/fagblad og tegneserieblad har endret seg lite fra 2006 til 2007. Andelen som bruker elektroniske avspillingssystemer for video/film har også holdt seg temmelig stabil. Dette til tross for at harddiskopptaker er tatt med for første gang i 2007-undersøkelsen, i tillegg til videobånd og DVD.

Fakta

  • 87 prosent av befolkningen har hjemme-PC
  • 83 prosent har tilgang til internett
  • 71 prosent har bredbånd
  • Hver fjerde innbygger har harddiskopptaker
  • Tre av fem nettbrukere leser daglig nyheter på nettet
  • Fjernsyn er det mest brukte massemediet. 38 prosent av tiden brukt på medier går med til TV. Deretter kommer radio med 20 prosent, internett med 16 prosent, plate/kassett/CD/MP3 og lydfiler 10 prosent, avis 7 prosent, bøker 3 prosent, DVD/VHS og harddiskopptaker 3 prosent, og så ukeblad, tidsskrifter og tegneserieblader med 1 prosent hver.
Til toppen