- Vi driver et stort kinesisk gatekjøkken

- Computer Associates er som et stort kinesisk gatekjøkken, i dobbel forstand. Her finner du alle mulige ingredienser, det foregår litt mystiske ting på kjøkkenet, og hele familien står på for at det skal gå rundt.

- Computer Associates er som et stort kinesisk gatekjøkken, i dobbel forstand. Her finner du alle mulige ingredienser, det foregår litt mystiske ting på kjøkkenet, og hele familien står på for at det skal gå rundt.

Det er Terje Langlete, Norden-sjef for Computer Associates, som beskriver selskapet han leder på denne måten.

Og han legger ubeskjedent til:

- Uten CA stopper Norge.

Familiens ingredienser er en del av IT-systemene på så mange virksomhetskritiske områder i Norge, eksempelvis innenfor telekommunikasjon og bankvesen, at det vil gå riktig ille dersom familien Wang skulle bli borte fra det norske IT-landskapet.

Forsåvidt er det ingen fare. De tjener penger som gress på sine virksomhetskritiske applikasjoner. Penger nok til, for eksempel, å leie New Orleans for en uke. Computer Associates arrangerer for femte år på rad CA-World, og i år har familiens aller øverste overhode Charles Wang greid å trekke 25.000 mennesker til badstuen her.

Mange - flere hundre - av dem er nordmenn. En av de som mangler er eks-Norden-sjef, Stein Onsrud. Han falt i unåde i familien, og ble prompte utstøtt, slik det gjerne skjer i store kinesiske familier. Det var jobben hans Terje Langlete tok over 1. april. Onsrud er nå i Opticom.

CA i Norge er nå 80 mann, og i løpet av inneværende år skal selskapet bli 125.

Den største tilveksten skjer på konsulentsiden.

– CA er i ferd med å bli et konsulentselskap med egen software, sier Langlete, og signaliserer dermed en stadig sterkere fokusering på løsningsleveranser. CA satser likevel sterkt på partnere, som Enator, Tieto og Merkantildata, for å få sine produkter ut. Målet er at mer enn halvparten av omsetningen skal gå gjennom partnere.

I Norge omsatte CA etter det digi.no forstår for cirka 550 millioner kroner i fjor, og vil nok legge et par hundre millioner inn på toppen av dette i inneværende år. Forretningsmodellen til CA gjør at salg alltid faktureres over lengre perioder. Selv om CA la ned all virksomhet i Norge, ville pengene rulle inn fra norske kunder de neste fem årene. CA globalt har mellom 40 og 50 milliarder utestående over de nærmeste fem årene.

Aksjemarkedet legger nå et stadig sterkere press på selskapet for at de skal hente inn disse summene raskere, og du kan antakelig regne med å se en vridning mot forretningsmodellene til Oracle og Microsoft fremover: Salget gjøres én gang for alle, og ytterligere inntekter kommer gjennom mersalg og oppgraderinger.

Til toppen