- Vi er i forhandlinger med teleaktører

Schibsted Nett er på konkret leting etter en samarbeidspartner på telenett-siden. I løpet av høsten, vil også SN levere betalings- og abonnementstjenester. Utviklingsdirektør hos Norges nest største internettilbyder, Gisle Hannemyr, forteller hvem Schibsted Nett vil være, og hvor de er på vei.

Schibsted Nett er på konkret leting etter en samarbeidspartner på telenett-siden. I løpet av høsten, vil også SN levere betalings- og abonnementstjenester. Utviklingsdirektør hos Norges nest største internettilbyder, Gisle Hannemyr, forteller hvem Schibsted Nett vil være, og hvor de er på vei.

Selv om rollen som teleaktør virker både troverdig og godt innøvet, er Schibsted Nett ikke spesielt fornøyd med å spille den. Nå er de i samtaler med forskjellige teleaktører for å skyve rollen over på andre. SN vil konsentrere seg om å lage eget innhold og tilrettelegge for andre med gode manuskripter.

- Vi får mange forespørsler fra sultne telekomaktører som vil markere seg på det norske markedet. Vi har for eksempel tre noder som NIT driver som et prøveprosjekt. Vi er dessuten i forhandlinger med flere andre aktører, og kommer forhåpentligvis til å ha en permanent løsning klar snart, sier Gisle Hannemyr. For ikke å påvirke utfallet av disse forhandlingene, vil han ikke ut med hvem SN er i samtaler med. Det er uansett åpenbart at en løsning vil ligge på bordet i løpet av kort tid. Og da skal Schibsted Nett levere innhold. Enten som gratistjenester for SN-abonnenter, som abonnementstjenester man betaler en fast sum for, eller som såkalt "pay-per-view" (du betaler for det du leser).

- Vi er overbevist om at såkalte nisjeprodukter, som gir oppdatert dybdeinformasjon om klart definerte områder, er noe brukerne er interessert i å betale for. Generelle nyheter vil ikke kunne konkurrere med etablerte medier på en god stund, mener Hannemyr. Innholdet vil være en kombinasjon av egenprodusert og eksternt produsert. Det ser heller glissent ut med innhold på SN-serveren i dag, men Hannemyr forklarer dette med at de har vært opptatt av å bygge opp rammeverket for produksjon og levering av innhold.

Schibsted Nett har ingen illusjoner om at de røde tallene de har hatt siden oppstarten vil forandre farge med det aller første. - I starten vil dette bære preg av å tilvenne oss de nye systemene. Det blir garantert endel prøving og feiling før vi er i mål og kan begynne å tjene penger. Men at nettbrukere vil være interessert i å betale for spesialtjenester er vi overbeviste om, sier Hannemyr. Han legger til at vi snakker om innhold med mye mer substans enn det som finnes per i dag.

I praksis vil Schibsted Nett framstå slik: SN vil fremdeles gå ut og tilby ren internettoppkobling. Denne ordningen vil fungere som en abonnementsordning, hvor du får eksklusiv tilgang til endel tjenester, samtidig som du mottar betalingstjenester gratis. Teleinfrastrukturen vil betjenes av en ekstern aktør. Staben i Schibsted Nett vil dels arbeide med tilrettelegging og strukturering av innhold, og dels med å produsere eget innhold.

Schibsted Nett føyer seg altså inn i rekken av norske innholdsprodusenter som går over til betalingstjenester. I sommer har både Kampanje og Dagens Næringslivs TDN Ajour gått over til abonnementsløsninger.

Til toppen