– Vi er i rute

Evry-sjefen om indisk konkurranse, ny drift og politikk.

– Vi er i rute
Evrys toppsjef, Terje Mjøs, åpnet onsdag selskapets 30. IT-ting i Tønsberg. Bilde: Evry

Onsdag åpnet Terje Mjøs IT-tinget i Tønsberg, hvor rundt fem hundre deltagere har samlet seg for å høre det siste budskapet fra det som er Norges største IT-selskap. Det er 30. gang arrangementet, son ble startet av daværende Postens datasentral, blir avholdt. Det er den tiende gangen det er Evry-topp Terje Mjøs som står for åpningen.

Ny plattform
De siste årene har han og resten av Evry jobbet hardt for å konsolidere driftsplattformen til selskapet. Selskapet har en rekke datasentre spredt rundt om kring i landet, konsentrert om det sentrale østlandsområdet.

Men for øke kvaliteten (det er ikke til å stikke under en stol at Evry har opplevd sin andel av driftsavbrudd) og ikke minst få ned kostnadene, har selskapet igangsatt et program de kaller «future proof». I korte trekk går dette ut på at hele driftsplattformen skal kjøres på industrielle standarder og virtualiseres. Dessuten skal Evry flytte store deler av sine datasentre inn på et nytt anlegg som skal bygges på Fet, utenfor Oslo.

Antall sentre skal kuttes dramatisk.

Store innsparinger
De første kontraktene som baserer seg på dette konseptet er allerede signert med aktører som Storebrand, Gjensidige og Posten, forteller Mjøs til digi.no og forteller at Evry er i rute hva gjelder transformasjonen over på et nytt driftsmiljø.

Kostnadseffekten ved å kjøre driften på en moderne og standardisert plattform, i et virtualisert miljø, er ikke småpenger. Selskapet regner med at de frem til 2015 skal spare 240 millioner kroner – hvert år. Fra 2018 og frem vil dette øke med 100 millioner kroner.

– Men en del av effektene vil komme kundene til gode, og dermed bidra til vår konkurranseevne, sier Mjøs til digi.no. Og konkurranseevne kan de trenge.

Ny konkurranse

De siste årene har globale, indiske aktører som Tata (TCS), Infosys, HCL og flere gjort dype innhugg i det norske markedet. HCL har blant annet sikret seg Statoil mens Tata har sikret seg kontrakter både med DnB og Posten.

– Det nye er at introduksjonen av de indiske aktørene har vi merket på toppdelen, det vi kaller enterprise-markedet med globale industriselskaper som Statoil og Hydro. Vi har også merket dem i Posten, men ikke på infrastruktur-siden. Det er helt klart at de indiske selskapene har noe bra med seg og at de skjerper konkurransen i storkundemarkedet, sier Mjøs til digi.no.

Hva er så svaret fra Evry?

– Vi har en nærhet til kunden siden vi ikke satser på sentraliserte miljøer, men er distribuert gjennom 50 kontorer i Norge og Sverige. Det er vanskelig å kopiere. I tillegg må vi bevege oss høyere opp i verdikjeden og bli spesialister på de ulike utfordringene kundene har. Det er grunnen til at vi har bransjeorientert oss, sier Mjøs som peker på at selskapet nå har endret innretning.

Før var Evry delt i tre hoved-divisjoner: Drift, konsulent og løsningsutvikling. I dag er selskapene organisert rundt bedriftsrelaterte team som Bank & Finans, detaljhandel osv.

Neste uke fremlegger Mjøs resultatene for tredje kvartal. Selskapet aksjekurs har lenge vært ansett som lav av analytikere, og de har de siste kvartalene levert negativ topplinjevekst. Men interessen fra aksjemarkedet har vært heller laber for IT-giganten. Årsaken er at 70 prosent av aksjene kontrolleres av de to hovedeierne: Telenor og Posten.

Vi spurte Mjøs om det har vært aktører som har banket på døren til Evry med tanke på oppkjøp. Selv er selskapet et produkt av en relativ massiv konsolidering i det norske IT-markedet: Postens IT-ressurser (Ergo Group) som slo seg sammen med EDB Business Partner.

– Om det er generell interesse rundt Evry vil jeg ikke kommentere. Men lenge før fusjonen (mellom Ergo Group og EDB, red. anm.) var det ulike diskusjoner. Men verden ser annerledes ut nå, blant annet som en konsekvens av de indiske selskapenes inntreden. Men dette er et eierspørsmål. De har en langsiktig exit-strategi, sier Mjøs som ber oss snakke med Telenor og Posten.

Ingen revolusjon
Før Stortingsvalget var over gikk Mjøs ut med en kronikk i Dagens Næringsliv og tok til orde for et eget IT-departement. Til digi.no forteller han at han ikke har tro på at dette vil skje, men han mener IT må høyere opp på agendaen til den nye regjeringen.

– Ser du på privat sektor så har de kommet lengre, fordi de lever i en konkurransesituasjon hele tiden. I Norge har vi ikke noen kostnadsfordeler, vi må derfor bruke teknologi til å kompensere for dette. Det har vært vellykket. Det er mange gode eksempler i offentlig sektor, men de har ikke kommet like langt, sier Mjøs som peker på fraværet av insentiver for offentlig sektor å satse på teknologi for å løse oppgavene bedre og billigere ved bruk av teknologi.

– Jeg tar ikke til orde for mer konkurranse i offentlig sektor, men man må se på andre modeller. Man trenger sterkere styring fra sentralt hold. Det må man sørge for, så får debatten vise hvor langt man skal trekke denne sentrale styringen, sier Mjøs til digi.no.

– Men jeg regner ikke med en revolusjon over natten. Dette er et langsiktig arbeid. Dette handler om lederskap, og det må begynne helt fra toppen, sier Mjøs.

Les mer om: