– Vi er på ballen

Regjeringen varsler flere digitale fremstøt mot kommune-Norge.

– Vi er på ballen
Statsekretær i Kommunal- og regionaldepartementet Dag-Henrik Sandbakken, lover at de er på ballen hva gjelder IT i kommunesektoren. Blant annet får kommunene nå tilgang til et valgadministrativt system som staten har utviklet. Bilde: Kommunal- og regionaldepartementet

Torsdag presenterte IKT-Norge en bred tilstandsrapport om IT-situasjonen i kommune-Norge. Konklusjonen var klart: Kommunene ønsker at staten skal ta styring og kontroll i større grad enn i dag – og de ønsker at staten skal legge til rette for fellesløsninger kommunene kan kaste seg på.

    Les også:

IKT-Norge utfordret kommunaldepartementet i forbindelse med rapporten, og ba minister Liv Signe Navarsete (sp) komme på banen. Digi.no lyktes ikke å få kontakt med statsråden, men hennes nærmeste rådgiver, statssekretær Dag-Henrik Sandbakken (sp) lot seg intervjue.

Satser på Kommit

Sandbakken forteller at departementet har en tett dialog med KS (organisasjonen tidligere kjent som Kommunenes Sentralforbund), som har etablert det kommunale samarbeidsprosjektet Kommit, et fellesråd som skal sørge for koordinering av IT-satsing i stat og kommunesektoren.

– Her tar man sikte på å komme frem til gunstige organisasjons og finansieringsformer, og dette arbeidet følger vi tett, sier Sandbakken til digi.no. Han sier også at staten, gjennom den statlige digitaliseringsstrategien, vil tilrettelegge for deling av felleskomponenter. Sagt med andre ord: Det staten utvikler skal kommunene få benytte seg av.

Gir vekk valgsystem

– Vi har ett eksempel på det. Ved siste valg hadde vi forsøk på elektronisk stemmegivning. Systemet for det har vi tilbudt alle landets kommuner om å bruke. I dag kjøper kommunene selv inn sine valgadministrative systemer. Dette systemet som vi har laget statlig har alle kommunene sagt ja til å benytte, sier Sandbakken.

– At behovet for fellestjenester er stort er det ingen tvil om, men dette er ikke bare en ressursmessig stor utfordring for kommunene; det er også kompetansemessig er dette stor utfordring, sier Sandbakken til digi.no.

Digitaliserte byggesøknader

8. oktober blir statsbudsjettet lagt frem, men Sandbakken vil ikke komme med noen konkrete lekkasjer til digi.no. Om det kommer friske midler for å sparke i gang digitaliseringen av kommune-Norge må vi vente litt over en uke på. Men kommunal- og regionaldepartementet opplyser at de har brukt en god del skjønnsmidler, i tillegg til fylkesmennene, på digitaliseringsprosjekter.

– Direktoratet for byggkvalitet, som er underlagt oss, har også utviklet et system for mottak av byggesøknader (Byggnett) som mange kommuner har tatt i bruk, men på ulikt nivå. Vi har som mål om å tilby en fullelektronisk måte å levere og behandle byggesøknader på innen 2015, sier Sandbakken til digi.no. Siden byggesaker er et kommunalt anliggende er dette noe som kommunene vil nyte godt av.

– Men det er åpenbart at det er mye å ta fatt på i kommunesektoren, sier Sandbakken til digi.no.

    Les også:

Les mer om: