– Vi er på rett vei

Difi-sjefen oppsummerer digitaliseringsåret 2012.

– Vi er på rett vei
Direktør i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), Hans Christian Holte, oppsummerer digitaliseringsåret 2012 i digi.no. Det kom skjevt ut fra hoppkanten i år, mener Holte som allikevel mener vi er på rett vei. Bilde: Marius Jørgenrud

KRONIKK: Det kom skjevt ut fra hoppkanten i år, blant annet med Altinn-feil ved utsendelsen av selvangivelsen, og kritikk mot manglende sammenheng mellom IT-systemene ved Oslo universitetssykehus, mot det nye nødnettet, og fra 22. juli-kommisjonen mot utilstrekkelig IT-satsning i politiet.

Det er ikke til å komme bort fra at IT-løsningene og -prosjektene i det offentlige ofte møter kritikk. Vi har ikke belegg for å si at offentlige IT-prosjekter feiler oftere enn andre, men det er helt åpenbart at det får mer oppmerksomhet når de gjør det. Og det er ingen tvil om at konsekvensene kan være store og alvorlige.

Likevel: Når status for digitaliseringsåret 2012 skal gjøres opp, vil jeg si at det ikke er tvil om at vi er på rett vei – og at vi på mange områder har kommet et langt skritt videre dette året. Både på overordnet og strategisk nivå, og når det gjelder innsatsen i enkelte offentlige virksomheter og viktige enkeltprosjekter som utmerker seg.

I april la regjeringen frem sitt digitaliseringsprogram. Målet er at offentlig sektor gjennom digitalisering skal gi bedre tjenester til innbyggerne og næringslivet, og samtidig bruke våre felles ressurser mer effektivt. Ambisiøst, helhetlig og solid politisk forankret, var blant reaksjonene. Den nye stortingsmeldingen om digitalisering av helsesektoren er også lovende.

Skate – Styring og koordinering av tjenester i e-forvaltning – er et strategisk samarbeidsråd for topplederne i utvalgte offentlige virksomheter. Det ble opprettet i 2009, men ble i år formalisert og styrket.

Rådet skal bidra til at den offentlige IT-utviklingen blir mer samordnet, og være en viktig premissleverandør i vurderingen av hvilke IKT-tiltak som bør gjennomføres og hvordan de skal finansieres. Politidirektøren deltar nå i gruppen. Det er viktig i lys av 22. juli-kommisjonens analyse av IT-utfordringene for politiet.

Men viktigst er at kommunesektoren nå er representert i Skate, gjennom nyetableringen KommIT. KommIT-programmet eies av KS, og skal samordne IT-utviklingen i kommunene i perioden 2012–2015. Dette er i seg selv en stor nyhet. En sterkere samling av kommune-Norge på IT-området er helt riktig.

Da skal vi også forvente at kommunene har forventninger til at statlig side samordner seg bedre i sitt møte med kommunene.

Den felles offentlige innloggingsløsningen ID-porten passerer i år 30 millioner innlogginger til tjenester fra 280 offentlige virksomheter. Fra november også med BankID på laget, sammen med MinID, Buypass og Commfides. Difi har inngått avtalene med de private leverandørene av elektronisk ID på vegne av hele offentlig sektor. Det har gitt oss gode priser, samtidig som alle offentlige virksomheter enkelt kan ta i bruk innlogging til sine tjenester, også de på høyeste sikkerhetsnivå.

Det er nå nærmere 3 millioner innbyggere som har en elektronisk ID som gir dem tilgang til digitale tjenester på alle sikkerhetsnivåer. Det betyr at brukerne står klare, og at det er opp til hver enkelt offentlig virksomhet å utvikle flere nyttige og effektive nettjenester.

Et vellykket eksempel på en god, offentlig nettjeneste, er NAVs løsning Din pensjon. Den er brukervennlig, ble levert på tid, kostnad og kvalitet, og vant i tillegg priser i en internasjonal konkurranse. Også Mattilsynet har vunnet en internasjonal pris for IT-løsningen MATS.

Altinn er hver dag en viktig bidragsyter til et mer effektivt og digitalt Norge, både for innbyggerne og for næringslivet. Mine resepter og Mine vaksiner er eksempler på nyttige tjenester som mange nå er i ferd med å oppdage og ta i bruk. I tillegg er det mange spennende nye tjenester på trappene, som elektronisk kjernejournal, en løsning som vil gi oss tilgang til helseopplysningene våre på nett, og som skal testes ut til neste høst.

Det har vært snakket og skrevet mye om forvaltningens gjennomføringsevne i året som har gått. Gjennomføringsevnen kan og bør styrkes gjennom planlagt og prioritert digitalisering. Status ved inngangen på 2013 lover godt for det videre arbeidet fremover på dette området.

Hans Christian Holte er direktør i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

    Les også:

Les mer om: