– Vi gir oss ikke

digi.no sjekket streikeviljen i Atea.

EL & IT Forbundets streik i Atea kan bli en langvarig konflikt. Disse tre herrene ønsket ikke å få navnene sine på trykk.
EL & IT Forbundets streik i Atea kan bli en langvarig konflikt. Disse tre herrene ønsket ikke å få navnene sine på trykk. (Bilde: Marius Jørgenrud)

digi.no sjekket streikeviljen i Atea.

BRYNSENG (digi.no): – Vi er ikke streikevakter. Dette er bare en markering av at vi er i streik, noe som er viktig å få frem. Så vi har ingen vaktfunksjon og får ikke sjekket om noen er streikebrytere.

Det forteller nestleder Fred Antonsen i EL & IT Forbundets klubb Atea, som sammen med fire kolleger delte ut løpesedler utenfor Ateas hovedkontor på Brynseng, grytidlig tirsdag morgen.

    Les også:

En småfrossen nestleder Fred Antonsen (til v.) i El & IT Forbundets klubb Atea delte tirsdag ut løpesedler for å informere om hvorfor de streiker.
En småfrossen nestleder Fred Antonsen (til v.) i El & IT Forbundets klubb Atea delte tirsdag ut løpesedler for å informere om hvorfor de streiker. Bilde: Marius Jørgenrud

Krever tariffavtale

Mandag var den første streiken i Ateas 50 år lange historie et faktum. 81 ansatte er tatt ut. Kampen skyldes at ledelsen ikke vil gå med på å innføre tariffavtale. I skrivende stund har det ikke vært noen videre kontakt mellom partene.

Streikeviljen er stor og de er forberedt på at konflikten kan bli langvarig, forteller gjengen i refleksvester til digi.no.

De opplever både støtte og oppgitthet fra uorganiserte kolleger, som er i stort flertall i IT-bedriften. Noen sier «stå på» mens andre nekter å ta imot løpeseddelen og haster videre på jobb.

På lappen bedyrer fagforeningen at tariffavtale er normen i norsk arbeidsliv, og de minner om at Atea har opprettet tariffavtaler både i Sverige og Danmark.

Løpeseddelen de streikende delte ut, til blandet mottakelse fra sine kolleger i Atea.
Løpeseddelen de streikende delte ut, til blandet mottakelse fra sine kolleger i Atea. Bilde: Marius Jørgenrud

– Det har ikke vært noen mer kontakt mellom fagforening og ledelsen i Atea etter at streiken startet, forteller hovedtillitsvalgt Svein Åge Samuelsen på telefon fra Trondheim.

Ifølge ham har det vært lignende markeringer ved Ateas kontorer i Trondheim, Bergen, og Fredrikstad.

Gangen videre er at streiken lever sitt liv. – Vi hadde gjerne sett at det hadde blitt en kontakt mellom partene, slik at det var mulig å snakke sammen, fortsetter han.

Samuelsen har ikke fått tilbakemeldinger fra sine medlemmer om noen ubehagelige episoder til nå.

GOD STEMNING, men ikke alle tok imot løpesedlene. Fem streikende stilte seg opp utenfor Ateas hovedkontor fra klokken 07.30 tirsdag morgen.
GOD STEMNING, men ikke alle tok imot løpesedlene. Fem streikende stilte seg opp utenfor Ateas hovedkontor fra klokken 07.30 tirsdag morgen. Bilde: Marius Jørgenrud

– Vi opplever støtte, men også at flere mener streiken er unødvendig, medgir han.

Planer om opptrapping

Ifølge hovedtillitsvalgt i El & IT Forbundet-klubben har de planer om en opptrapping av streiken, hvis ikke ledelsen bøyer av, noe de ikke har vist noen vilje til så langt.

– Ja, vi har en liten plan om opptrapping. Fra forbundets side er det også tatt ut sympatistreik, som iverksettes den 7. mai, forteller Samuelsen.

Da skal El & It Forbundet etter planen ta ut nærmere 3.000 organiserte i en sympatistreik med medlemmer fra energiverkene Troms Kraft, BKK, Skagerag Energi og Eidsiva Energi, samt i data- og telekomfirmaet Relacom. Disse er plukket ut fordi de er kunder av Atea.

Steile fronter

Administrende direktør Steinar Sønsteby i Atea, gjorde det mandag klart at selskapet ikke har tenkt å foreta seg noe.

– Vi har ikke hatt noen kontakt med EL & IT-forbundet. De ønsker en sentral avtale, men under 5 prosent av ansatte i IT-bransjen ønsker det. Vi mener vi har systemer i vår bedrift som overgår alt det en slik avtale vil innebære, og vi har etterlyst hva forbundet mener mangler, men så langt har vi ikke fått noe svar tilbake, sa Sønsteby til NTB.

Bedriften han leder har om lag 1.700 ansatte i Norge. Blant disse utgjør EL & IT Forbundets medlemmer snaut hundre organiserte. Toppsjefen hevder kravet om tariffavtale har liten oppslutning blant de øvrige ansatte.

    Les også:

Til toppen