- Vi gjør bare jobben vår

Datatilsynet avviser sky-kritikken fra IKT-Norge.

- Vi gjør bare jobben vår
Narvik og Google måtte tilpasse seg norsk lovverk. Ikke motsatt, poengterer Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon, som her svarer på kritikk fra bransjeorganisasjonen IKT-Norge. Bilde: Marius Jørgenrud

Datatilsynet ved direktør Bjørn Erik Thon blir i dag beskyldt for å ha skapt en situasjon der tilliten til nettskyen er svekket blant norske virksomheter.

Selv tilbakeviser Thon kraftsalven som kommer fra bransjeorganisasjonen IKT-Norge.

- Skyter fra hofta

- Dette blir veldig lite reflektert fra Torgeir Waterhouse og IKT-Norge. I hele denne saken har de valgt å skyte fra hofta mot Datatilsynet. De bør heller se på hva vi har gjort, sier Thon til digi.no.

Særlig mener Waterhouse at mange virksomheter har valgt å utelukke nettskytjenester som et alternativ. Det mener han skyldes at tilsynet gikk for høyt ut med sin første konklusjon, hvor de gjorde det klart at Narvik kommune bryter loven med bruk av Google Apps.

- Waterhouse har uttalt bekymring om at regelverket er gammeldags og må tilpasses leverandører som Google. Vi har tatt den andre innfallsvinkelen, nemlig at Narvik og Google måtte tilpasse seg norsk regelverk. Det er i realiteten det som har skjedd, sier Thon.

IKT-Norges Torgeir Waterhouse er kritisk til Datatilsynets behandling av Narvik-saken. Han mener saken har svekket tilliten til bruk av nettskyen.
IKT-Norges Torgeir Waterhouse er kritisk til Datatilsynets behandling av Narvik-saken. Han mener saken har svekket tilliten til bruk av nettskyen. Bilde: Per Ervland

Datatilsynet oppfatter at de har lykkes med å presse store skyleverandører som Microsoft og Google til å endre sine avtalevilkår.

Uten denne prosessen ville man ifølge Thon ikke fått på plass en skikkelig databehandleravtale, ingen klarhet i hvor data blir lagret og med mangelfulle risikovurderinger.

- Så jeg er veldig fornøyd med måten vi har gjennomført denne saken på. Jeg merker meg også at Narvik og Moss har uttalt seg positivt til hvordan Datatilsynet har håndtert dette. Jeg låner nok heller dem mitt øre enn Waterhouse.

Innflytelse

Thon avviser at Datatilsynet har skapt en usikker situasjon. Snarere mener han at situasjonen Narvik satt seg i når de som landets første kommune innførte Google Apps var usikker.

- Det som var en usikker situasjon var at Narvik stupte inn i en kontrakt som i realiteten var en ren abonnementsordning hvor de hadde veldig liten innvirkning. Nå har de fått innflytelse og klarhet i mange ting. Blant annet en databehandleravtale som regulerer rettigheter og plikter for partene.

Dette er blant årsakene til at Datatilsynet valgte å trekke det varslede vedtaket mot kommunen, slik at Narvik nå kan fortsette å bruke løsningen Google Apps.

Jeg synes vi har kjørt en helt riktig prosess Prinsipielt viktig
- Med utfallet som denne saken har fått. Ser du at prosessen kunne vært kjørt annerledes fra Datatilsynets side?

- Nei. Jeg synes vi har kjørt en helt riktig prosess. Her kom det inn en henvendelse fra en person. Det begynte jo med en klage. Jeg har sagt hele tiden at denne saken er prinsipielt viktig. Underveis har vi hatt mye kontakt med partene og har klart å komme fram til løsninger som vi har kunnet akseptere.

Thon fremhever at saken handler om å tråkke opp et sett med kjøreregler for bruk av skytjenester.

- Sånn sett har det gått veldig bra. Det er dette som er vår jobb. Det kan IKT-Norge like eller mislike, men det er derfor vi har et tilsyn. Når vi kan få til dette med en konstruktiv dialog med de som er under tilsyn, så burde Torgeir Waterhouse klappe takten til det vi har gjort, sier Datatilsynets direktør til digi.no.

Senere denne uken vil Thon og Waterhouse barke sammen i en debatt om bruk av Google Analytics, som Datatilsynet også mener er lovstridig. digi.no planlegger å være til stede på seansen som vil foregå på konferansen Webdagene.

    Les også:

Les mer om: