– Vi gjør ikke noe ulovlig

Piratpartiets leder svarer jussprofessor.

– Vi gjør ikke noe ulovlig
Det norske Piratpartiet tok tirsdag over rutingen av trafikk til The Pirate Bay fra sitt svenske søsterparti. På bildet ser vi styremedlem Øystein Middelthun i det norske Piratpartiet (t.v) og Anna Tronberg, som leder det svenske søsterpartiet. Til høyre: Partileder Geir Aaslid. Bilde: Piratpartiet/CC/

Tirsdag publiserte digi.no et intervju med advokat og professor Olav Torvund med tittel «- Kan være ulovlig». Her er Piratpartiets svar.

DEBATT: Advokat og professor Olav Torvund er intervjuet i digi.no, og her bare helgarderer han seg i stedet for å uttrykke sikkerhet. Piratpartiet akter ikke å diskutere jussen i denne problematikken i all offentlighet, siden vi ikke akter å foreta oss noe ulovlig og ingen har henvendt seg til oss med påstander om at Piratpartiet faktisk gjør noe ulovlig her.

«Når utgangspunktetvi er som galest - blir resultatet titt originalest»
Sitat: Henrik Ibsen

Vi har merket oss bruken i overskriften av det helgarderende ordet «kan» foran «være ulovlig», litt lengre ned kommer premisset for denne ulne konklusjonen, nemlig at TPB medvirker til ulovlig fildeling i stort omfang, og helgarderingen på at han ikke vet noe om dette er riktig eller ikke. Vi tenker umiddelbart på Ibsensitatet over her.

Geir Aaslid er leder i Piratpartiet
Geir Aaslid er leder i Piratpartiet Bilde: Piratpartiet under CC/

Siden det oss bekjent ikke foreligger noe som helst bevis eller andre mer eller mindre troverdige observasjoner på mengden av ulovlig fildeling på TPB i februar 2013, så skal vi la dette ligge. Så vidt vi i Piratpartiet kan bringe på det rene, er man fortsatt uskyldig inntil det motsatte er bevist.

Torvunds betraktninger vedrørende ehandelsloven, sammenligningen med Telenor-saken, og forsøkene den gang fra dinosaurene på å hindre Telenors abonnenter i å få tilgang til The Pirate Bay skal vi også la ligge siden Piratpartiet ikke har noen abonnenter og siden vi heller ikke har den tekniske infrastrukturen som Telenor disponerte. Som den observante og teknologikyndige leser allerede har forstått, så finnes det et telecomselskap et sted der ute som nå fyller Telenors rolle, og disse har definitivt beskyttelse fra ehandelsloven.

Vi har grunn til å tro at Advokat Torvund sent tirsdag fikk den nødvendige tekniske bistand som gjorde at han nå skjønner arbeidsdelingen mellom TPB, Telecomselskap X og Piratpartiet.

Vår digitale fremtid

Piratpartiet har en politisk agenda, og det er å reformere eller skrote åndsverkloven og patentretten slik at loverket stemmer med det behovet samfunnet har i det 21. århundre.

Dette handler om retten til at folk flest skal kunne sende digital post over Internettet uten å bli utsatt for sensur og overvåkning fra private aktører med en egeninteresse i saken. Siden det er utenkelig å åpne og sensurere fysisk post, stiller vi et politisk krav om at digital post må likebehandles med fysisk post.

Dette handler om retten til å kunne ytre seg fritt på Internett uten å bli truet av et privatisert nettpoliti bestående av copyrightindustrien, pornobransjen og andre haier som nå kan boltre seg blant våre IP-adresser uten å bli avkrevd konsesjon i forkant.

Dette handler om å bygge de digitale strukturer vi trenger i Norge i det 21. århundre, skikkelig nettilgang til alle husstander, digitale lærebøker, og slutt på diskriminering av digitale media og digital kultur. Spesielt viktig er det å få slutt på et åndsverksmonopol som hemmer innovasjon, teknologisk utvikling og ytringsfrihet, samtidig som de samme teknologifiendtlige dinosaurene påberoper seg å beskytte kulturskaperne som de systematisk underbetaler.

«Å forby fildeling er som å forby eller regulere å snakke høyt»
Sitat: Jon Bing

Piratpartiet mener som mange andre at ytringsfrihet må trumfe opphavsrett, og uten at vi tar Professor i rettsinformatikk Jon Bing til inntekt for Piratpartiets samlede politikk, så anser vi sitatet over for å være en særdeles passende avslutning på dette innlegget.

I likhet med professor Bing har Piratpartiet null respekt for de som ulovlig tilegner seg andres åndsverk uten å betale. Men fildeling er bare en fortsettelse av den likestilte retten til å dele åndsverk innen vennekrets og familie som forbrukerne har hatt i Norge i alle år. Denne retten må tilbake i lovverket som en legalisering av all ikke-kommersiell fildeling!

    Les også:

Les mer om: