Vi kan bare glemme normalarbeidsdagen

Microsofts husantropolog Anne Kirah mener morgendagens voksne aldri vil jobbe fra 9 til 4.

Den teknologiske utviklingen vil endre de ansattes krav, framholdt senior designer antropolog Anne Kirah i Microsoft på et IT-seminar i går i regi av EDB.

EDB hadde invitert IT-ledere fra Norges største bedrifter og organisasjoner for sammen å høre hva ledende fagpersoner spår om hva som vil drive markedet i årene som kommer.

En av de kunnskapsrike foredragsholderne var antropolog Anne Kirah, som for noen år siden ble hentet til Microsoft for å forske på samspillet mellom mennesker og teknologi.

Den gang kjente hun ikke til verken Microsoft eller programvare.

Og nettopp derfor mener Kirah hun kan hjelpe Microsoft. For å være innovativ og utvikle gode produkter er det en fordel å ha skylapper for faget, men heller forsøke å forstå enkeltmenneske i deres daglige gjøremål, mener hun.

Som for eksempel dagens unge som er flasket opp med digitale hjelpemidler, og som framover vil sette sitt preg på både arbeidsmønstre og samfunnsutvikling. Dette er de såkalte «digitale natives» som Kirah uttrykker det.

Lynmeldinger, e-post, telefoner og smarttelefoner gjør oss tilgjengelig døgnet rundt, og vi kan i prinsippet jobbe hvor som helst og når som helst. Dette vil også forandre jobbmønstre.

Framover kan det bli vanskelig å få folk til å være på jobb mellom 9 til 17. Kirah snakker om dagens unge som vil ha fritid til å jobbe fleksibelt, og som går under betegnelsen «Hopper Offers».

Dette er personer som kanskje velger å jobbe tre dager i uken, og heller «leases» inn ved behov. De teknologiske hjelpemidlene kan nettopp gjøre en slik arbeidsform mulig.

– Vi kan like det eller ikke, men bedrifter kan miste de smarteste hodene dersom man ignorerer denne trenden, mener hun.

Ledere vil se på resultatene, og ikke tiden, framholder Kirah.

Også foreldre møter denne konflikten med dagens unge som vokser opp. Det er ikke lenger så enkelt å få en ungdom til lydig å slå av musikken og gjøre lekser mellom 15 og 17 på ettermiddagen. Foreldre må akseptere at unge jobber annerledes og med flere ting samtidig og både sender lynmeldinger, hører på MP3-spilleren og gjør lekser.

Tidsskiller og jobbsoner blir mer utydelig, men det blir et paradoks å nekte dem denne muligheten samtidig som vi har oppdratt dem i det, mener Kirah.

Kirah mener dessuten at for å lykkes med innovasjon gjelder det å ha mest mulig skylapper på, og ikke la seg blinde av et fagmiljø. Kunsten er å ta kunnskapen ut av en kulturell sammenheng og implementere det i andre sammenhenger, mener Kirah.

Amerikanske Kirah er selv vokst opp i Asia og har god erfaring med å integrere seg i fremmede miljøer da hun gikk på både japanske og kinesiske skoler.

Mange bedrifter kan betale skyhøye honorarer for kundeundersøkelser, men kunden er også den vanlige mannen i gaten som haster på morgenen med et barn til barnehagen og foreldremøte på kvelden.

Disse tingene vil styre våre liv og våre valg. Småbarnsforeldres har stort sett de samme behov, uavhengig av hvor de bor eller om de er rik eller fattige. Foreldre med tenåringer i huset har et litt annet mønster og handlefrihet, illustrerer Kirah.

Les mer om: