– Vi kjente til planene

Opera svarer på hvorfor de velger Blink.

– Vi kjente til planene
Lars Erik Bolstad i Opera Software mener at nyheten om at Google nå erstatter WebKit med Blink er en god nyhet både for Opera og for weben gerenelt. Bilde: Opera Software

Google kunngjorde i går at nettleseren Chrome ikke lenger skal baseres på renderingmotoren WebKit, som utvikles som et åpen kildekode-prosjekt med samme navn. I stedet har Google etablert Blink, en forgrening («fork») av WebKit som etter alt å dømme vil videreutvikles i en noe annen retning av WebKit.

Opera Software kunngjorde i februar at Opera i framtiden vil baseres på WebKit og Chromium-prosjektet, som også Google Chrome bygger på. Trolig var Opera Software klar over forgreningsplanene til Google allerede på dette tidspunktet.

– Vi har kjent til disse planene en stund og hatt en god dialog med Googles utviklingsavdeling om dem, skriver Lars Erik Bolstad, Opera Softwares sjef for webstandarder, i en e-post til digi.no.

– WebKit er en komponent i Chromium som importeres fra webkit.org, et separat prosjekt. Endringen nå består i at denne komponenten, foruten at den skifter navn til Blink, ikke lenger skal utvikles separat fra resten av Chromium, men blir en tett integrert del av den øvrige Chromium-kodebasen. Vi kan forvente at Blink og WebKit kommer til å divergere ganske raskt og det er derfor et helt naturlig valg for oss av rent kodetekniske årsaker å gå for Blink, skriver Bolstad.

– Vi kommer til å fortsette å bidra med vår ekspertise til utviklingen av Chromium og Blink, så får vi se hvilke konsekvenser det får for WebKit-prosjektet at Google rekker seg ut derfra.

Bolstad mener at Blink er en god nyhet for weben og webutviklere.

– Det er viktig for innovasjon og utviklingstakten av webplatformen at flere browserkjerner konkurrerer om brukerne, og det er viktig for utviklingen av webstandarder at det eksisterer flere implementasjoner. Vår forventning er at Blink vil styrke webplatformen i konkurransen med native, proprietære alternativer, og vi ser frem til å jobbe sammen med Google og andre aktører for å få til det, avslutter Bolstad.

Flere detaljer

I tilknytning til Googles kunngjøring har i alle fall to Chrome-utviklere har kommet med flere detaljer om hva endringen fra WebKit til Blink vil bety, ikke minst for utviklere. De advarer mot henholdsvis panikk og paranoia.

    Les også: