Vi laster ned lite med mobilt bredbånd

Nordmenn er langt mer tilbakeholdne med bruken enn svensker og finner.

Vi laster ned lite med mobilt bredbånd

Nordmenn er langt mer tilbakeholdne med bruken enn svensker og finner.

Post- og teletilsynet la i dag fram en rapport hvor tall om norsk bruk av teletjenester sammenlignes med tilsvarende tall fra de andre nordiske landene.

Undersøkelsen handler om både telefoni og bredbånd. Noe av det mer interessante er hvor forsiktige de norske brukerne av mobil bredbånd er med nedlasting. I gjennomsnitt lastet hver norske abonnent av mobilt bredbånd bare ned 1,2 gigabyte via mobilnettet i løpet av hele 2009. Dette tilsvarer ikke engang innholdet det er plass til på to CD-R-plater.

Til sammenligning lastet hver svenske abonnement av mobil bredbånd ned nærmere 2,5 gigabyte i 2009, mens de finske abonnentene i snitt lastet ned 2,2 gigabyte. Danskene er derimot like forsiktige som nordmennene.

– Så har da også Finland og Sverige flest abonnement for mobilt bredbånd, sier Willy Jensen, direktør i Post- og teletilsynet, i en pressemelding. I Finland har om lag 17 prosent av befolkningen mobilt bredbånd, mens tallet for Sverige er 14 prosent. I Norge og Danmark har cirka ti prosent av befolkningen mobilt bredbånd.

I rapporten heter det også at Sverige stadig er best i Norden på fiber. Om lag 23 prosent av faste bredbåndsabonnement leveres over fiber. En typisk bruker har over 10 Mbit/s. Norge er nest best på fiber, men andelen som får levert bredbånd via fiber er likevel ikke høyere enn 12 prosent.

Andel av bredbåndsabonnentene i de enkelte, nordiske land som har et abonnement med nedlastingshastighet på minst 10 megabit per sekund.
Andel av bredbåndsabonnentene i de enkelte, nordiske land som har et abonnement med nedlastingshastighet på minst 10 megabit per sekund. Bilde: Post- og teletilsynet

Diagrammet over viser hvor stor andel av abonnentene på fast bredbånd som har nedlastingshastighet på 10 megabit per sekund eller mer. Av kurvene ser man at Sverige har ligget på topp i hele perioden og har fortsatt god vekst. I Danmark har veksten derimot vært langt høyere siden 2007, da andelen omtrent som i Norge. Ved utgangen av 2009 var andelen nesten dobbelt så høy i Danmark som i Norge, til tross for at de norske tallene inkluderer alle som har en nedlastingshastighet på 8 megabit per sekund eller mer.

Hele rapporten fra Post- og teletilsynet er tilgjengelig her.

Til toppen