- Vi må slutte å telle PC-er

- Vi må slutte å telle PC-er

Skolene klarer ikke å dra nytte av PC-ene, konstaterer en skuffet Abelia-sjef.

NHOs landsforening for teknologi- og kunnskapsbedrifter, Abelia, har fått utarbeidet en evaluering av Kunnskapsdepartementets program for digital kompetanse.

- Resultatene er nedslående for skole-Norge sier Paul Chaffey, administrerende direktør i Abelia, i en pressemelding.

Evalueringen slår fast at skole-Norge ikke klarer å utnytte IT på en god måte, på tross av store investeringer i utstyr.

- IKT utfordrer de tradisjonelle rollene og arbeidsprosessene til både lærerne, skolebokforfatterne og forlagene. Dette krever omstilling i store deler av verdikjeden. Omstilling som enda ikke har funnet sted, til tross for visjonære planer, sier Chaffey.

Etter fem år med Programv for digital kompetanse, fra 2004 til 2008, fastslår Rambøll Management at bare 24 prosent av målene er nådd.

Evalueringen viser at av de ni delmålene som er oppnådd er er syv av de innen infrastruktur. Det vil i stor grad si innkjøpte PC-er.

- Vi må slutte å telle pc-er. Det store løftet framover handler om å ta PC-ene i bruk, sier Chaffey.

Abelia mener utfordringen ligger i at lærerne ikke behersker IT-verktøyene godt nok, og at de i altfor liten grad klarer å utnytte digitale læremidler.

- Infrastrukturen er ikke et mål i seg selv, men et verktøy som kan bedre læringsutbyttet for elevene, sier Chaffey.

Han mener dette må få fokus i den kommende Stortingsmeldingen om lærerutdanningen.

    Les også:

Til toppen