Vi ringer helst til Sverige

Telefusjonen kan ha en betydning, men aller helst er det nok bare gode naboer som ringer ofte til hverandre. Nypubliserte tall fra Post- og teletilsynet viser nemlig at nordmenn aller helst slår på tråden til svenske venner eller forretningsforbindelser.

Telefusjonen kan ha en betydning, men aller helst er det nok bare gode naboer som ringer ofte til hverandre. Nypubliserte tall fra Post- og teletilsynet viser nemlig at nordmenn aller helst slår på tråden til svenske venner eller forretningsforbindelser.

Det er rapporten "Det norske telemarkedet, statistikk og analyse 1998" fra Post og teletilsynet som avslører nordmenns ringevaner til utlandet.

Den viser at hele tre land utgjør halvparten av trafikken fra Norge til utlandet. De tre landene er Sverige, Storbritannia og Danmark, hvorav altså Sverige utgjør halvparten, eller 25 prosent av det totale antall trafikkminutter.

Tallene sier lite om prisnivået til de ulike landene, men det er en kjent sak at det har vært tildels sterk prisnedgang til utlandet siden telemarkedet ble åpnet for konkurranse for snart to år siden.

Trafikken til utlandet via fastnettet utgjør bare tre prosent av den samlede trafikken. Trafikken til de ti mest populære landene å ringe til er jevnt fordelt på privat- og bedriftsmarkedet, bortsett fra til USA, der volumet for bedriftsmarkedet er omtrent det dobbelte av hva privatmarkedet ringer for. USA er også det eneste ikke-europeiske landet som når opp blant de ti mest populære destinasjonene.

I kroner og øre utgjør trafikken til utlandet ni prosent av fasttelefonmarkedet, eller vel én milliard kroner.

Det meste av trafikken går fremdeles via Telenors nett. For ett år siden beregnet Telenor å ha tapt vel 13 prosent av trafikkvolumet til utlandet.

Når du ringer til utlandet bør du også huske at de ulike selskapene opererer med egne rabatter. digi.no har tatt med en hovedoversikt for de tre største fastnettoperatørenes rabattordninger under tabellen på de mest aktuelle rabattene for privatmarkedet.

De 10 mest populære landene å ringe til fra Norge:

Land Markeds-
andel
Millioner
minutter
1. Sverige 25 % 114,1
2. Storbritannia 12 % 56,6
3. Danmark 12 % 56,5
4. USA 7 % 32,6
5. Tyskland 6 % 28,8
6. Nedelrand 3 % 12,1
7. Frankrike 3 % 11,9
8. Finland 3 % 11,5
9. Spania 2 % 9,4
10. Italia 1 % 6,3
Andre 26 % 121,3
Total 461,5

KILDE: Post- og Teletilsynet, "det norske telemarkedet, statistikk og analyse" 1998.

Rabattordninger for utlandstelefoni for de tre største aktørene:

Telenor:
Familie & Venner Utland

Koster 10 kroner hver måned og gir 15 prosent rabatt på alle samtaler til inntil fem forhåndsvalgte telefonnummer. Telenor har registrert nesten 60.000 som har knyttet seg til Familie & Venner Utland.

Telia Norge:
TeleBonus

Koster 10 kroner hver måned og gir 10 prosent rabatt på alle samtaler og gjelder ubegrenset antall nummer til utlandet. Ringer du for mer enn 300 kroner blir rabatten 13 prosent, og over 750 kroner 15 prosent på hele samtale-beløpet.

Tele 2 Norge:
Nære&Kjære

Koster 15 kroner hver måned og gir 15 prosent rabatt på samtaler til inntil 15 forhåndsvalgte telefonnummer.

Kilder: Telenor, Telia Norge, Tele 2 Norge

Til toppen