Vi ringer oftere til færre

567 millioner minutter brukte nordmenn i telefonen i fjor da vi ringte til utlandet. Og sterkest er økningen i samtaler til Danmark som har passert Storbritannia som det nest mest populære utlandet å ringe til. Sverige er dit vi har mest lyst å ringe.

567 millioner minutter brukte nordmenn i telefonen i fjor da vi ringte til utlandet. Og sterkest er økningen i samtaler til Danmark som har passert Storbritannia som det nest mest populære utlandet å ringe til. Sverige er dit vi har mest lyst å ringe.

Det er mest sannsynlig at om du ringer til utlandet så ringer du til et annet nordisk land som står for 43,6 prosent av ringevolumet fra Norge til utlandet. Ringevolumet til utlandet har økt med vel 100 millioner minutter eller vel 20 prosent fra 1998 til 1999, ifølge fersk statistikk fra Post- og teletilsynet.

Den forteller også at bedriftsmarkedet står for en knapp overvekt av utlandstrafikken fra Norge.

Men fremdeles står utlandstrafikken for en liten del, eller knappe fem prosent av alle telefonsamtaler fra fastnettet. Det meste av trafikken foretas innenlands. USA er det mest populære ikke-nordiske og ikke-europeiske landet en ringer til. Storbritannia og Tyskland er de mest populære europeiske utlandene, mens det er trafikken til Spania som i prosent vokser mest.

Verdien av utlandstrafikken utgjorde i 1999 vel 9 milliarder kroner.

De 10 mest populære landene å ringe til fra Norge i 1999 (19998-tall i parantes):

Land Andel Mill. min.
1. Sverige 27 % (+2%) 153,2 (114,1)
2. Danmark 14,4 % (+2,4%) 81,5 (56,6)
3. Storbritannia 12,8 % (+0,8%) 72,6 (56,5)
4. USA 7,9 % (+0,9%) 44,7 (32,6)
5. Tyskland 6,8 % (+0,8%) 38,5 (28,8)
6. Nederland 3,1 % (+0,1%) 17,6 (12,1)
7. Frankrike 2,9 % (-0,1%) 16,2 (11,9)
8. Finland 2,2 % (-0,8%) 12,7 (11,5)
9. Spania 2,5 % (+0,5%) 14,4 (9,4)
10. Italia 1,4 % (+0,4%) 8,1 (6,3)
Andre 18,9 % (-6,1%) 107,2 (121,3)
Total 567,4 (461,5)

Kilde: Post- og Teletilsynet

Til toppen