Vi skal få inderne til å komme til Norge

Trond Skundberg er daglig leder i ResourceIT, som jobber med å rekruttere indiske IT-medarbeidere. - Norge har en rekke fordeler å skilte med. Det er kun snakk om markedsføring, organisering og oppfølging, skriver han i dette leserinnlegget.

Trond Skundberg er daglig leder i ResourceIT, som jobber med å rekruttere indiske IT-medarbeidere. - Norge har en rekke fordeler å skilte med. Det er kun snakk om markedsføring, organisering og oppfølging, skriver han i dette leserinnlegget.

Jeg viser til artikkelen i digitoday der Shankar A. Narayan mener at indere ikke vil komme til Norge for å jobbe.
Les denne artikkelen her: Inder tror ikke landsmenn vil komme
Jeg er forsåvidt enig i mange av hans argumenter, og at en god løsning for norske bedrifter er å outsource IT-prosjekter eller funksjoner til India. Dette er også en viktig del av vår virksomhet, men det å få indere til å jobbe i Norge og Skandinavia er ekstremt viktig, om ikke annet for å koordinere annet arbeid i India.


I en rekke artikler som har vært i norsk presse i det siste, kan man få inntrykk av at det bare er snakk om regelverket og modning av norske bedrifter som er hindringene.

Man har kunnet få inntrykk av at tusenvis av indere har Norge som førstevalg når de skal søke seg jobb i utlandet.

Det er fryktelig langt fra sannheten.

Skal vi gjøre det lettere for norske bedrifter å rekruttere indere til Norge, må Norge markedsføres i India. Når det er snakk om rekruttering fra India til Norge, er det ekstremt viktig å ha det organisatoriske på plass for å kunne gjennomføre rekrutteringen, slik at prosessen er så enkel som mulig både for den rekrutterte og arbeidsgiveren.

ResourceIT jobber med å rekruttere indere til Norge, og har bygd en organisasjon, rutiner og etablert samarbeidspartnere som gjør oss i stand til å ta oss av alle aspekter av virksomheten. Vår erfaring er at det går greit å rekruttere folk så lenge bedriften er bevisst på hvilke områder man må fokusere på, og hvordan arbeidet bør organiseres.


En side det har vært fokusert lite på er kvaliteten på programmerere som enten hentes til Norge eller rekrutteres for å jobbe i team i India. En strøm av dårlige indiske programmerere til Norge, med de ødeleggende virkningene det vil få, er en av mine hodepiner. Selv om India er kjent for meget dyktig IT-personell, er det også mye dårlig kvalitet, samt tilfeller av juks og fanteri. Det å kjøpe seg til flotte dokumenter og gode referanser er fullt mulig. Uten den rette organiseringen av rekrutteringen til Norge, er det en viss sjanse for at de mindre kvalifiserte er de første vi vil stifte kjennskap med.

Solide partnere i India, som grundig kan kvalitetssikre rekrutteringen, er avgjørende.

Etter å ha jobbet med indiske IT-miljøer i fire år, og også tilbrakt mye tid i India, er det ingen tvil om at det ligger et lite utnyttet potensial for norske bedrifter i outsourcing til, og rekruttering fra India. Til tross for alle vanskeligheter man kan møte på, er gevinstene fortsatt uendelig mye større.

Skal en norsk bedrift akivt, og i en større skala benytte indiske ressurser, er det en forutsetning å sikre en kontinuitet i virksomheten. (Det er ekstremt stor uskiftning av ansatte i India). Dette kan blant annet sikres ved fast ansettelse i Norge. Men da er det selvsagt viktig å ansette de dyktigste og mest erfarne, som i tillegg til teknisk kunnskap har en viss forståelse for konsept, samt er villige til å tilpasse seg den norske arbidsmåten.

Forarbeidet og kvalitetsikringen er som sagt vesentlig, da man sannsynligvis ikke vil miste den som skal sikre kontinuiteten etter seks måneder fordi resten av familien var i USA, og Norge bare var et springbrett for å komme dit.

De siste årene har jeg vært involvert i å hente mange indere til oppdrag i Norge. Samtlige har hatt det veldig bra her, og anbefaler det til andre i bransjen. Sammenlignet med USA, som har en magisk tiltrekningskraft på indere, har Norge en rekke fordeler å skilte med. Det er kun snakk om markedsføring, organisering og oppfølging.


Til toppen