Vi skaper selv monopolene vi hater

Måten Apple bygger seg opp på musikk og video viser at monopoler skapes av oss, kundene.

Måten Apple bygger seg opp på musikk og video viser at monopoler skapes av oss, kundene.

Mange er misfornøyd med makten Microsoft har gjennom Windows og Office, og hvordan de bruker Windows og velfungerende koblinger til å lansere nye produkter.

Men man glemmer at det var oss, kundene, som bygget opp dette monopolet. Apples suksess og konturene av et monopol egner seg godt som en veldig aktuell illustrasjon på hvordan vi kunder skaper monopoler.

Den viktigste monopol-byggeren er alle kunders ønske om en standard. Det finnes en lang rekke musikkspillere på markedet som alle takler MP3-filer og enten Microsoft eller Apples kopibeskyttede formater. Apples gode design bidro sikkert mye i begynnelsen, men nå er det koblingen mellom iPod og iTunes som skaper kritisk masse.

Monopolmakt skapes og sementeres når man klarer å binde sammen produkter og tjenester som ikke kan kopieres uten at resultatet blir dårligere. I Apples tilfelle er det delvis musikkformatet M4P og iTunes-programvare som er dette limet. Creative lager strålende produkter, men de kan ikke spille innhold kjøpt på iTunes eller kobles til iTunes-programvaren.

Likheten med Microsoft og Apple går også på pris: Office var mye billigere enn WordPerfect og iTunes fikk ned prisene på musikkjøp over nett.

En tredje likhet er mindre viktig, men interessant. Microsoft kapret i sin tid Apples grafiske brukergrensesnitt for sitt Windows-monopol. iPods brukergrensesnitt er hentet fra Creatives tidlige musikkspillere, og er faktisk vernet av et Creative-patent. Apple tapte sitt plagiatsøksmål mot Microsoft, og lærte kanskje derfra litt om hva «den sterkestes rett» innebærer.

Monopoler forsterkes så ved å sikre at andre bygger produkter som bare fungerer sammen med ens eget. Akkurat som med Microsoft Windows/Office er vissheten om at ditt innkjøpte produkt vil virke sammen med noe annet, en viktig drivkraft når du skal kjøpe MP3-spiller.

Og som Microsoft har ikke Apple har ikke åpnet opp alt, men bidratt til et enormt utvalg av høyttalere, kompatible bilstereoer og annet utstyr. Du kjøper ikke lengre et enkelt produkt, du gjør et valg i forhold til en hel bransje og mulighetene for å utvide.

Vi ser nå klare tegn til et gryende Apple-monopol på musikk. Apple smir på samme måte som Microsoft alltid har gjort. Selskapet pøser ut nye spillere samtidig som man spiser seg innover i mediebransjen med videomulighetene. Og jo større man er, jo lettere blir det å presse partnere og lokke kundene. Apple gjør nå fortløpende avtaler med tv-selskaper om salg av deres innhold på iTunes.

Utviklingen understreker at har du skaffet deg et overtak i en gryende bransje der produkter skal henge sammen med andre ting, kan du skape deg et monopol. Situasjonen understreker hvordan et fritt økonomisk marked likevel kan skape monopoler – selskapene trenger ikke å være ondsinnede, de bare utnytter situasjoner som har oppstått.

Hver og en av oss bidrar derfor i mange tilfeller til monopoler, fordi det er taktisk sett det klokeste for hver og en av oss. Vi kan ikke forlange av oss selv at vi skal kjøpe svake produkter for å unngå at monopoler eller svært sterke markedsstillinger skapes.

Det er her myndighetene kommer inn. Nå er tiden inne til å se på Apples gryende makt. Venter man ti år blir det nesten umulig – det viser forsøkene på å bremse Microsoft, for eksempel med påbud om å selge Windows uten Media Player.

Til toppen