Vi skulle startet på "scratch"

Konsernsjefen i Itera, Arne Mjøs, sier at han angrer på at de ikke nedskrev goodwill-posten for å "renske opp", noe som ville gitt bedre resultater i fremtiden.

Flere IT-selskaper har det siste halve året nedskrevet goodwill-posten i balansen, slik som blant annet Merkantildata ASA gjorde.
Fordelen med å nedskrive goodwill er at selskapet "nullstilles". Da kan ledelsen med et pennestrøk fjerne gammel moro og regnskapet vil ta seg bedre ut i fremtiden. (Red.anm: ordinære avskrivinger er kostnader som er en del av den løpende driften, mens nedskrivning er en engangskostnad.)


Overfor Kapital Data innrømmer Arne Mjøs, konsernsjef i Itera ASA, at han angrer litt på at de ikke gjorde som flere andre og benyttet den generelle krisen i IT-markedet til å nedskrive goodwill-posten i balansen:

- I etterpåklokskapens lys hadde det vært fristende å være kvitt goodwill-posten, men revisor mente avskrivninger ikke var nødvendig.

Mjøs mener det er driftsresultatet før goodwillavskrivninger som viser hvor godt driften går, og at det er tallet analytikerne vurderer selskapet ut i fra. I første kvartal var driftsresultatet på 2,5 millioner, inkludert avskrivninger på goodwill som utgjorde 7,6 millioner kroner. Altså ville resultatet blitt radikalt bedre uten avskrivningene.

Forøvrig forventer Itera å omsette for 500 millioner kroner i år, mens selskapet har en markedsverdi på 531 millioner.

For ordens skyld: Da digitoday skrev Oppslaget om goodwill i desember, var vi i kontakt med flere analytikere. Alle som en var ikke bekymret for at nedskrivninger av goodwill ville påvirke aksjekursen da det bare er en "teknisk justering" og ikke påvirker selskapets kontantstrøm. Men historien viser at markedet reagerer annerledes. Da Merkantildata offentliggjorde sin nedskrivning, falt aksjen 7,5 prosent.

Til toppen