Abonner
ANALYSER

Vi søker stadig mer på nett

Mens Google holder posisjonen og vel så det.

ComScore har sammenlignet selskapet statistikk over bruken av søketjenester i juli med tallene for samme måned i fjor.

Tallene viser at bruken av søketjenester fortsatt vokser kraftig. Antallet søk vokste fra 80,554 milliarder i juli 2008 til 113,685 milliarder i juli i år. Dette utgjør en økning på 41 prosent.

Økningen i antallet søk er på drøyt 33 milliarder i løpet av perioden. Mesteparten av økningen skjer hos Google, hvor antallet søk har vokst fra 44,666 milliarder til 76,684 milliarder søk i løpet av perioden. Dette tilsvarer 58 prosent vekst.

Med dette har Google økt den globale markedsandelen fra 60,4 til 67,5 prosent.

Blant de ti største søketjenestene er det bare Yandex som i prosent vokser raskere enn Google, målt i antallet månedlige søk. Antallet søk på den russiske tjenesten har på et år økt med 94 prosent, fra 663 millioner til 1290 millioner.

Det globale søkemarkedets ti på topp juli 2008 og 2009. Tall fra ComScore.
Det globale søkemarkedets ti på topp juli 2008 og 2009. Tall fra ComScore.

Ifølge undersøkelsen har antallet søk på Microsofts nettsteder økt med 41 prosent i perioden, det samme som markedet totalt sett. Veksten har trolig vært størst i perioden mai til juli, etter at selskapet lanserte søketjenesten Bing. Andre undersøkelser viser at Bing har ført til en viss vekst i Microsofts andeler i dette markedet, spesielt i USA.

Undersøkelsen fra ComScore forteller også at 32,1 prosent av de registrerte søkene blir utført av europeiske brukere. De europeiske brukerne er også blant de ivrigste søkerne, med i gjennomsnitt 117 søk per søker i juli. Bare søker fra Latin-Amerika er ivrigere, med i snitt 130 utførte søk per søker i måneden.

Søkemarkedet juli 2009, fordelt på region. Tall fra ComScore.
Søkemarkedet juli 2009, fordelt på region. Tall fra ComScore.

ComScores undersøkelser er basert på et globalt tverssnitt av omtrent to millioner Internett-brukere som har gitt selskapet tillatelse til å registrere nettleserbruken.

Les mer om: