Vi surfer raskere og ringer mindre

For første gang i historien prater vi mindre med hverandre. Internett og SMS tar ove, viser tall fra Post- og Teletilsynet.

Post- og teletilsynet (PT) la i dag frem sin årsrapport om det norske telemarkedet. Tallene viser dramatiske endringer fra 2000. For første gang faller nå den totale teletrafikken (mobil og fastlinje).

"Nedgang i trafikk for perioden 2000-2001 viser for første gang en nedgang i det totale trafikkvolum. Mobiltrafikken har vokst jevnt, og i 2001 var veksten større enn for 2000. Denne veksten var imidlertid ikke stor nok til å kompensere for tapet av trafikkminutter på fasttelefoni, noe som i stor grad skyldes en kraftig reduksjon av internettrafikk. PT mener at denne nedgangen i hovedsak skyldes tre forhold", skriver PT.

- Økt bruk av mobiltelefoni.

- Økt bruk av alternative kommunikasjonsmåter, som for eksempel SMS og e-post.

- Økt tilgang til bredbåndstjenester.

Med andre ord surfer vi ikke mindre, men vi mottar innholdet raskere og mer effektiv, slik at ringetiden blir mindre. Stadig flere brukere får dessuten aksess via fiber og kabelnett som ikke er med i oversikten.

"Særlig det siste punktet har hatt en stor påvirkning på trafikkvolum. Tidligere storbrukere av oppringt aksess finner bredbånd som en rimeligere og raskere internett aksessform, og totalt sett fører dette til et stort tap for tilbyderne. Det er estimert med cirka tre ganger så mange bredbåndskunder i 2002 som i 2001, noe som vil medføre et ytterligere tap av takserte trafikkminutter i 2002. Til tross for et stort tap av trafikkminutter, har omsetningen for både fasttelefoni og mobiltelefoni (eksklusive SMS inntekter) økt i 2001.

Telenors markedsandeler på fasttelefoni synker fortsatt, men fallet har vært betydelig lavere i 2001 enn i 2000. Også på mobiltelefoni, leide linjer og internett er Telenors markedsandeler synkende. Telenors tap av markedsandeler er størst på trafikkvolum.

"Men fortsatt er det dyrt å bruke mobil og fastlinjer i Norge. "I OECDs priskurv for fasttelefoni, mobiltelefoni, og leide linjer kommer Norge dårligere ut i 2002 enn i 2001, bortsett fra mobiltelefoni for bedriftsmarkedet.

Denne tilbakegangen skyldes hovedsakelig at kostnader reduseres i andre land, mens det er en stagnasjon i Norge. I tillegg har det vært en kraftig økning i abonnementspriser for fasttelefoni. Nedgangen i trafikkvolum kan imidlertid resultere i en prisøkning også på tidstaksering." skriver kontrollorganet.

PT konkluderer tørt: "Alle disse indikatorene bekrefter PTs bekymring for bransjens lønnsomhet og innovasjon. Bransjens utfordring fremover vil være å utvikle nye forretningsmodeller og tjenesteprodukter".
Her kan du lese hele rapporten

Til toppen