JUSS OG SAMFUNN

Vi taper mer på nedetid enn på streiker

En CA-undersøkelse påviser hva det koster når et kritisk IT-system svikter.

24. jan. 2011 - 11:34

CA Technologies, en leverandør av bedriftsverktøy for IT-drift og IT-sikkerhet, har fått Coleman Parkes Research til å gjennomføre en undersøkelse om følgene av IT-nedetid hos europeiske bedrifter med minst 50 ansatte.

Undersøkelsen omfatter 1808 respondenter i 11 vesteuropeiske land, hvorav 100 respondenter i Norge.

Temaet er hva IT-nedetid har å si for de ansattes produktivitet. Undersøkelsen er publisert under tittelen The Avoidable Cost of Downtime. CA mener mye av nedetiden kunne vært unngått ved forholdsvis enkle tiltak for å gjøre IT-infrastrukturen mer robust.

For Norges del konstaterer undersøkelsen at en norsk bedrift på over 50 ansatte taper 534 arbeidstimer på grunn av redusert innsats grunnet sviktende tilgjengelighet i et kritisk IT-system. På landsbasis går 629.806 arbeidstimer tapt hvert år på grunn av nedetid.

På nettstedet til Statistisk sentralbyrå, finnes en tabell over tallet på arbeidskonflikter og tapte arbeidsdager.

Her går det blant annet fram at det i hovedoppgjøret 2008 – tabellen omfatter ikke 2010 – gikk 62.568 arbeidsdager tapt på grunn av 10 konflikter med til sammen 12.963 arbeidstakere.

Et enkelt regnestykke tilsier at 629.806 arbeidstimer tapt på grunn av IT-nedetid tilsvarer 83.974 tapte arbeidsdager.

Ser man på de åtte årene 2002–2009 med alternerende hovedoppgjør og mellomoppgjør – med 16 streiker i 2002, 12 i 2004 og 12 i 2006 – får man et årsgjennomsnitt på 64.672 tapte arbeidsdager grunnet streik.

Konklusjonen gir seg selv: IT-nedetid koster hvert år norske bedrifter og det norske samfunnet vesentlig mer – nærmere 30 prosent mer – enn arbeidskonflikter.

IT-nedetid har også andre kostnader, knyttet til for eksempel tapt produksjon og salg. Denne undersøkelsen teller bare kostnadene knyttet til tapt arbeidstid.

Europeiske og norske bedrifter oppgir at nedetid i forretningskritiske systemer reduserer produktiviteten til samtlige ansatte med gjennomsnittlig 37 prosent. Når systemene er oppe igjen, tar det i snitt ytterligere 9 timer før normalt arbeidstempo er gjenopprettet. Her er produktivitetstapet i snitt 31 prosent.

Forskerne konstaterer at investeringer i forebyggende tiltak, som mer robust infrastruktur, hadde gitt både færre tilfeller av svikt, og kortere nedetid for hver hendelse. De oppfordrer bedrifter til å utarbeide katastrofeplaner der man ikke bare tar hensyn til hvor presist man greier å gjenopprette alle data, men også hvor raskt man kan gjenopprette normal drift.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.