– Vi trenger ikke posten som kommunikasjonskanal

Derfor bytter tilsynet navn.

– Vi trenger ikke posten som kommunikasjonskanal
"NO SNAIL MAIL-OLSEN": Torstein Olsen er blitt direktør for Nkom etter navneskiftet og legger samtidig postgangen død som kanal for kommunikasjon. Bilde: Espen Zachariassen

Med navneendringen fra Post- og teletilsynet til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), våger direktør Torstein Olsen seg på et farvel med posten som kommunikasjonsmiddel.

Mandag sørget Samferdselsdepartementet for det formelle navneskiftet, da politisk rådgiver Reynir Jóhannesson (Frp) avduket det nye etatsmerket ved hovedkvarteret i Lillesand.

Det er gått nærmere 18 år siden tidligere Statens teleforvaltning også fikk ansvaret for å holde et øye med postgangen her i landet og dermed fikk nytt navn.

Ekom for alle penga

Med stadig mindre post til fordel for elektronisk kommunikasjon, har rollen endret seg på nytt.

– Spesielt de siste fem-seks årene har oppgavene endret seg dramatisk, med fokus på sikkerhet, robusthet og beredskap innenfor ekom, sier Nkom-direktør Olsen.

Her er det nye ansiktet utad for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.
Her er det nye ansiktet utad for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Samtidig er den tradisjonelle postgangen blitt stadig mindre viktig som kommunikasjonsmiddel.

– Den har i stedet fått en viktigere funksjon som et distribusjonsnett for fysiske gjenstander. Det er viktig med tanke med netthandelen. Derfor trenger vi posten som et oppegående fysisk distribusjonsnett, men vi trenger ikke posten som kommunikasjonskanal, sier Olsen til digi.no.

Ikke ny flytting

Da tidligere PT ble flyttet fra Oslo til Lillesand i mai 2007, vakte det store protester.

De fleste medarbeiderne sluttet, og ledelsen la ikke skjul på at det var en ulempe å legge etaten mange mil unna de viktigste bedriftene som skulle holdes i ørene.

– Hvis du sier at elektronisk kommunikasjon er blitt viktigst, er det vel ikke lenger noe argument med geografisk nærhet til mobiloperatørene og andre relevante virksomheter i og rundt Oslo?

– Den utfordringen har vi overvunnet, forlengst. Vi har nær og hyppig kontakt med bransjen, både digitalt, som i videokonferanser, og i fysiske møter.

Politisk rådgiver Reynir Jóhannesson i Samferdselsdepartementet og Nkom-direktør Torstein Olsen (t.h.) avduket det nye etatsmerket ved hovedkontoret i Lillesand mandag. (Til venstre en hjelpende hånd fra lift-operatør Kurt Værholm.
Politisk rådgiver Reynir Jóhannesson i Samferdselsdepartementet og Nkom-direktør Torstein Olsen (t.h.) avduket det nye etatsmerket ved hovedkontoret i Lillesand mandag. (Til venstre en hjelpende hånd fra lift-operatør Kurt Værholm. Bilde: Eivind Rossen

– Så det er ikke noe tema å jobbe for en flytting tilbake til mer sentrale strøk?

– Det er ikke et tema nå. Uansett vil det være en politisk sak som regjeringen eventuelt må se på som en del av sitt arbeid med å effektivisere forvaltningen. Men vi kan jo lett se det fra vår vinkel og peke på at der er operatørene som holder til i distriktene, mens det er vi som ligger sentralt til, kvitterer Nkom-direktøren.

Heller ikke i departementet snakkes det om noen ny flytteprosess, ifølge politisk rådgiver Jóhannesson.

Nysgjerrighet

I utgangspunktet var det et reelt behov for å endre navn på etaten.

– Vi merket at «Post- og teletilsynet» førte til rene gjetninger blant folk om hva vi driver med. Og slike antakelser stemte ikke alltid med virksomheten vår. Nå håper vi at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet heller skaper nysgjerrighet og interesse for det vi gjør, sier Torstein Olsen.